Şahmeran Duası Nasıl Yapılır?

İlk olarak duanın niyeti yapılır ve dua, hangi konu için okunacaksa ona göre niyet getirilir. Ben, aşk ve muhabbet için bir niyet örneği yazayım:

“Allah’ım, kalbime huzur ve sükunet veren sen olduğun gibi bedenime sıhhat ve afiyet bağışlayan da sensin. Sen, darda kalan her kuluna sınırsız lütuflar sunar, sonsuz ihsanlar yağdırırsın. Bana da ihsanından ve lütfundan bir esinti sun ve beni de kalbimdeki aşka kavuştur. Âmin.”

Bu niyet, farklı şekillerde yapılabilir fakat niyetin en önemli şartı, samimiyet ve içtenlik olmalıdır. Ayrıca, duanın niyeti de huzur ve sükunet dolu bir ortamda yapılmalıdır.

Örneğin, Kur’an-ı Kerim’in asılı olduğu bir odada hiç kimsenin olmadığı bir ortamda niyet getirmelisiniz.

Bu niyetin hemen ardından 33 kez besmele-i şerif okumalı ve şöyle demeliyiz:

“Allah’ım halis niyetime ruh ve feyiz ver. Âmin.”

 

Şahmeran Duası ve Kur’an Sureleri

Bu sözü söyledikten sonra ise kıbleye dönmeli ve ellerimizi açıp gözlerimizi kapatarak tam bir sükûnet ve huşu içerisinde 3 kez Fatiha Suresi’ni, 3 kez de İhlas Suresi’ni okumalıyız.

Gözlerimizi kapatıp ruhumuza eğilerek okuyacağımız 3 Fatiha ve 3 İhlas sonrasında, gözlerimizi tekrar açarak şu özel duayı okuyacağız:

“Allah’ım, senin Yüce Kitabın olan Kur’an-ı Azimüşşan’ın en feyizli ve en bereketli surelerinden ikisi olan Fatiha ve İhlas Surelerine sığınarak senden şahmeran duasının kabulünü niyaz ediyorum. Bu istirhamımı Yüce Kitabının sırlı sureleri hatırına ve o surelerin gizli hazineleri hürmetine kabul et. Âmin.”

Bu sözlerin ardından şahmeran duasının hem Arapça metnini hem de Türkçe mealini (anlamını) bir kez okumalıyız. Önce Arapça metnini 1 kez, sonra da Türkçe mealini 1 kez okumalıyız. Aşağıya ikisini de alıyorum:

 

Şahmeran Duası Arapça Orijinal Metin

Allahû lâ ilâhe illâ Hüvel Hayyul Kayyum. Allahû lâ ilâhe illâ Huvel aliyyul Hakîm.

Allahû lâ ilâhe illâ huves Semi’ul Aliym. Allahû lâ ilâhe illâ huver Rahmanurrahim.

Allahû lâ ilâhe illâ Huvel Vahidûl Ehad. Allahû lâ ilâhe illâ Huvel Fedül Varid.

Allahû lâ ilâhe illâ Huver Raûfur Rahim. Allahû lâ ilâhe illâ Huvel Aziz’ur Rahim.

Allahû lâ ilâhe illâ Huvez Zahirul Batınû. Allahû lâ ilâhe illâ Huvel Ahadus Samedû.

Allahû lâ ilâhe illâ Huvel Fetta’ul Aliym. Allahû lâ ilâhe illâ Huvel Aziz’ul Aliym.

Allahû lâ ilâhe illâ Huvel Hannan’ul Mennan’ul Deyyân. Allahû lâ ilâhe illâ Huvel Kadîr’ul Kahiru.

Allahû lâ ilâhe illâ Huver Rafiul Aliym. Allahû lâ ilâhe illâ Huver Rabbûl arş’il Aziym.

Allahû lâ ilâhe illâ Huvel Melikûl Kuddûs. Allahû lâ ilâhe illâ Huvel Hamdul mübin.

Allahû lâ ilâhe illâ Huvel Bais’ul Varis. Allahû lâ ilâhe illâ Huvel Esmaûl Hüsna.

Huvel Hayy’u lâ ilâhe illâ Huve Fadi’u Muhlisîne lehûddiyn.

Subhâne birahmetike yâ erhamerrâhimiyn.

Velhamdu lillâhi Rabbil alemin.

 

Şahmeran Duası Türkçe Anlamı

 

Her şeye hayat vererek ayakta tutan, gerçek hayat sahibi Rabb’im. Sen’den başka ilah yoktur. Her şeyden Yüce olan Hikmet sahibi Rabb’im. Sen, gizli ve sağlıklı her şeyi bilir ve iletirsin. Sen her şeye çok merhametlisin. Her şeyin tek, ortaksız ve yalnız yaratıcısı Rabb’im. Sen’den başka ilah yoktur. Eşi benzeri bulunmayan Rabb’im. Sen yaratılanlara karşı merhametli ve şefkatli olansın. Azameti büyük, merhametli ve her şeye galip olan Rabb’im. Sen’den başka ilah yoktur. Her şeyi hakkıyla bilen ve her şeyi Hikmet ile açan Allah’ım. Her şeye gücü yeten Kadir Allah’ım. Büyük arşın ve her şeyin sahibi, tüm gaflet, acizlik ve hatalardan uzak Allah’ım. Sen’den başka ilah yoktur. Ölenleri diriltecek olan ve bütün varlıkların gerçek varisi Allah’ım. Sen’den başka ilah yoktur ve bütün güzel isimler yalnızca Sana aittir.

Evet, şahmeran duasının yukarıdaki Arapça ve Türkçe bölümlerini okuduktan sonra, bu duanın en çok ihmal edilen kısmına geçiyoruz. Bundan sonraki kısım çok önemli.

 

Şahmeran Duasının Esmaül Hüsna Boyutu

Birazdan Ya Vedûd, Ya Cemîl ve Ya Mukallibe’l-Kulub esmalarını belli sayılarda okuyacak ve bu mübarek esmaül hüsnaların özel dualarını tatbik ederek duamızı bitirmiş olacağız. Tekrar etmekte fayda var, bu kısım çok önemli. Çünkü birçok İslâm alimi, esmasız duayı kanatsız kuşa benzetir ve her duanın içinde Allah’ın esmalarının olması gerektiğini dile getirir.

Öyleyse şimdi esmaların nasıl okunacağına geçelim:

Ya Vedûd Esmasının 33 Kez Okunması

Bu aşamada, kıbleye dönerek ve Ya Vedûd esmasını 33 defa okuyarak şu özel duayı içtenlikle söylemeliyiz:

“Allah’ım, senin Vedûd ismin aşkın ve sevdanın yüreğimize kazınmasını sağlayan bir iksir gibi. Biliyoruz ki aşka ve muhabbete dair ne varsa hepsi Vedûd esmana dayanır. Bu esmanın hatırı için duamı cevapsız bırakma. Âmin.”

Ya Cemîl Esmasının 7 Kez Okunması

Şimdi de 7 kez okuyacağımız Ya Cemîl esmasını dile getirip 1 kez de şu özel duanın içine tüm duygularımızı yüklemeye çalışıyoruz:

“Allah’ım bütün güzeller ve bütün güzelliklere ışık veren güzel nurun, kalbimize de ışıktan esintiler serpsin. Allah’ım, kâinata güzellik namına ne varsa hepsini en güzel şekilde yaratan Cemîl esmaül hüsnanın hakkı ve hatırı için benim de yüreğime güzellik ışıltıları nakşet. Âmin.”

Ya Mukallibe’l-Kulub Esmasının 14 Kez Okunması

Ve son olarak 14 kez Ya Mukallibe’l-Kulub esmasını okuyup 1 kez de şu özel duaya başvurarak şahmeran duasına nokta koymuş oluyoruz:

“Allah’ım, kalplerin hükümdarı ve gönüllerin sultanı olan hikmet dolu azametine, şefkat dolu izzetine ve merhamet dolu celaline iltica ederek, duamın kabulü için açtığım bu titrek elleri geri çevirmemen için yalvarıyorum. Âmin.”

Şahmeran Duası Hakkında 2 Önemli Madde

Bu duanın özellikle cuma günleri sabah saatlerinde tatbik edilmesinin daha faziletli olduğu söylenir. Fakat birçok alim, bu duanın herhangi bir vakitte yapılabileceğini de dile getirir.

Şahmeran duasının 7 gün art arda yapılması gerektiğini söyleyen alimler var, fakat sadece 1 kez yapılabileceğini dile getirenler de var.