Cömerttir. Halk tan uzak yaşamayı severler. Ayrıca tuzlu ve soğuk şeylerden de hoşlanırlar. Sirke kullanmaları, bolca sebze ve marul yemeleri çok faydalıdır.

Aklı ve tedbiri yerinde ve sohbetleri de mükemmeldir. Kendilerini beğenirler. Erkeklerin malını yemekten zevk alırlar. İleri yaşlarında ziraata merak ederler fakat zarara uğrarlar.

Doğdukları gün yıldızlarının açısına göre üç vasfa ayrılırlar.

Birinci vasıf: ( 22 – 31 Mayıs )

Ev işlerinde maharetlidirler. Alışverişte talihlidirler.Aynı zamanda hazır cevaptırlar. Karınlarında bir alamet veya sezaryen izi gibi bir işaret bulunur. Balgamları çoktur sırt, omuz ve göğüs ağrılarından şikayet ederler. Ara sıra müshil kullanmaktan çok fayda görürler. Mevki sahibi biriyle evlenirler. Yaşlandıkça mal ve kazançları artar. Erkekler çok kıskanır, fakat kadınlar çok severler. Ama, gayet sarışın bir kadından korku vardır. Böylesinden çekinmesi hayırlı olur. Hafızası çok kuvvetlidir. her şeye karşı merakları vardır. Sinirlerine çok dikkat etmeleri gerekir. Çünkü, sinir hastalarına karşı çok istidatlıdırlar.

Öğretmen, yazar, muhasebeci, mütercim ve memur olabilirler.

Kavuniçi, mor, eflatun ve sarı renkli elbiseler giyip, parmaklarında akik veya zümrüt taşlı bir yüzük taşırlarsa mizaçlarıyla tam bir ahenk içinde bulunurlar.

İkinci vasıf: ( 1 – 9 Haziran )

Bu tarihler arasında doğan kadınlar için denize düşmek ve boğulmak tehlikesi vardır. Çocuklarının çoğunu düşürürler. Bunun için pek az çocuk sahibi olurlar. Çok mal ve mülke sahip olmalarına rağmen bunları faydası olmayan şeylere sarf ederler. Çalgı ve eğlence çok severler. Alış verişte bahtları açıktır. Başlarından 2 veya 4 nikah geçer. Bu tarihler arasında doğan kadınlar, hukukçu, bankacı, yazar,berber, dişçi, eczacı ve iyi bir işçi olabilirler. Kırmızı, mavi veya sarı renkli elbiseler giyip, topaz veya zümrüt taşlı yüzük taşırlarsa mizaçlarıyla ahenk içinde olurlar.

Üçüncü vasıf: ( 10 – 21 Haziran )

Baş ve kalp ağrılarından şikayet ederler. Dimağlarına kan hücum ettiği zaman göz ağrılarına ve sinir hastalıklarına tutulurlar. Bunun için sık sık müshil kullanmalarında fayda vardır. Yüksek bir mevki sahibi olabilirler. Ayrıca meslek olarak yazarlık, öğretmenlik ve sekreterliği seçebilirler. Ancak bunların dışında da seçecekleri mesleklerde de muvaffak olacak kabiliyetleri vardır.

Kırmızı, turuncu, kahverengi veya sarı renkli elbiseler giyip, zümrüt veya yakut taşlı yüzük takarlarsa mizaçları ile tam bir ahenk içinde olular.

Hayat ve Maişeti:

Hayatları iyi geçer. Niyet ve hatırları saf olup, gizli kin ve garazda hile ve hıyanetten hoşlanmazlar. Herkesten hürmet görürler. Güler yüzlü olup, düşmanlarına bile dargın olmazlar. Emindirler, emanete ihanet etmezler. Gülmeyi ve eğlenmeyi severler. İyilik ettikleri kimselerden zarar görürler ve dedikodulara maruz kalırlar. Halktan uzaklaşmaları onlar için çok hayırlı olur. Yaşları ilerledikçe rızıkları artar ve halleri iyi olur. Karanlık yerlerden sakınmaları iyi olur. Zira cinlerin şerrine uğramalarından endişe edilir.

Mal ve ticareti:

Küçük yaşlarda malı az olur. 30 yaşlarına doğru mal ve serveti artar. Arabi ayın 15 inden sonra doğanların zaruret çekmelerinden korkulur. Kah fakir, kah zengin olurlar. Nihayet bir erkek tarafından sahip olacakları bir mal sayesinde ahir ömürlerine kadar huzur ve bolluk içinde yaşarlar.

Kardeşleri:

Doğdukları saatte Utarit, Güneş’ e bakar vaziyette ise; o zaman kardeşleri erkek olur. Çok iyi anlaşırlar. Eğer doğdukları anda Müşteri’ ye bakar vaziyette ise; kardeşleri kız olur ve aralarında sevgi ve muhabbet olmaz. Bu halde kardeşleri kendisinden önce vefat eder.

Ana-Baba Münasebeti:

Ana babaları tarafından diğer kardeşlerine oranla daha çok sevilirler. Doğdukları anda Utarit, Müşteri yıldızına bakar vaziyette ise; babaları önce vefat eder. Miras yerler fakat bu yüzden kardeşleri ile münakaşa yaşarlar.

Evlatları:

Çok çocuk düşürmelerinden endişe edilir. Çocuklarının çoğu erkek olur. İlk çocukları erkek olursa; çocuklarının hepsi yaşar ve onlardan hayır görür.

Hastalık ve illetleri:

Hastalıklarının çoğu üşütmekten ileri gelir. Sırt, mafsal ve böbrek ağrıları ile birlikte baş dönmesinden şikayet ederler. Sinir hastalıklarına istidatlıdırlar. Ara sıra müshil alır, kızdırıcı ve ısındırıcı ilaçlar kullanırlarsa çok iyi olur.

Evlilik hayatı:

Şehvetleri çoktur. Akrabasından bir erkekle evlenme ihtimali vardır. Birden fazla evlilik yapma ihtimalleri de vardır. Sarı tenli, zayıf ve yüzünde bir alamet olan adamdan korku vardır. Böyle bir adamın ona sihir yapıp, kocası ile arasını açma riski vardır. Ahir ömürlerinde bütün servetlerini bir adama yedirmelerinden korkulur.

Korku ve ölüm tehlikesi:

7 aylık, 3, 7, 11, 15 ve 43 yaşlarındaki ölüm tehlikelerini atlatırlarsa; 80 sene yaşarlar.

Yolculukları:
Çok yolculuk ederler. En iyi yolculukları güney ve batıya olanlardır. Deniz yolculukları kara yolculuklarından daha hayırlıdır. Bu yolculuklarının birinde yüksek mevki sahibi biri ile tanışıp, ondan çok menfaat görürler. Çok sık rüya görürler ama neredeyse hepsini unuturlar.

İzzet ve ikbali:

Mevki sahibi kimselerden fayda görürler. Nereye giderlerse gitsinler orada sevgi ile karşılanırlar. Mal ve mevki sahibi bir erkekten çok fayda görürler. Kadınlar tarafından sevilmezler. Esmer tenli ve yüzünde bir eser olan kadından sakınmaları gerekir. Çünkü böyle bir kadının kendilerine sihir yapmalarından korkulur.

Emel ve Arzuları:

Umumiyetle emellerine ulaşırlar. Erkeklerden çok fayda görürler. Nimet ve refah içinde yaşarlar.

Düşman ve hasetçileri:

Genellikle kadınlar tarafında düşmanlık görürler. Fakat Allah cc ın izni ile hepsine galip gelirler. Hayırlı günleri Çarşamba dır. Pazartesi günü ve Çarşamba gecelerinden sakınmaları gerekir. Dostlarını tabiatı hava olanlardan seçmeleri menfaatlerinedir. Toprak tabiatlı olanlardan sakınmalıdır. Yeni ay gördüklerinde bir erkek yüzüne bakacak olurlarsa o ay hayırlı ve bereketli geçer. Bir muratları için müracaatta bulunacak olurlarsa; Çarşamba gününün erken saatlerini tercih edecek olurlarsa muratları gerçekleşir. Pazartesi günü başlayan hastalıklardan sakınmaları gerekir. En uygun madenleri gümüştür. Mavi ipekli ve sarı keten elbiseler giymeleri münasiptir. Ekşi ve tatlı şeyler yemeleri faydalıdır. Yattıkları zaman başlarını sağ tarafa koyarlarsa; rahat uyur ve her türlü beladan emin olurlar. İnsan ve cin şerrinde, sihir ve nazardan emin olmak için, kendilerine ait yıldız saatinin mesud bir diliminde, yıldızlarının özel duasını, misk, safran ve gül suyu ile yazdırıp, üzerlerinde taşırlarsa; çok büyük fayda görürler.

Canları sıkıldığı zaman Hüzzam, Bestenigar, Segah ve Uşak makamında şarkılar dinlemeleri faydalıdır. Öğretmen, hukukçu, bankacı, sanatkar, yazar, muhasebesi, mütercim, dişçi, cerrah, ezacı, şair ve kuyumcu olabiliriler.

Çok iyi yemek pişirirler ve yine çok iyi sofra tanzim ederler. Fakat, kendileri boğazlarına düşkün olmayıp, yemeklerinde seçim yapmazlar. Her ne bulurlarsa onu yerler. Fakat çoğu defa az yerler. En çok ızgara etleri severler.