Kutsal kitaplardaki harflerin ve sayıların mucizevi özelliklerinin olduğunu iddia eden görüşlerdir. Kur’an’ın bazı sürelerinin başında bulunan lam, mim, sin gibi harflere özel anlam yüklenir.

Ayrıca ayetlerdeki hece sayılarının yardımı ile kader hakkında tahminlerde bulunulur. Aynı durum Tevrat ve İncil’de de vardır. Bu sayı ve harf sistemi ile bazen hastalıklara çare aranır bazen de çeşitli büyüler yapılır. İşte dini kitap harfleri ile büyü yapmaya Hurufilik denir. Hurufilik İslam dünyasında hoş karşılanmamıştır. Bu nedenle birçok temsilcisi türlü işkencelerle idam edilmiştir. Bunlardan en bilineni derisi yüzülerek öldürülen ünlü şair Seyyid Nesimi’dir.