“Allahümme ekfini bi helâlike an harâmike ve ağninî bifadlike ammen sivak” (Allah’ım bana helalinden mal ihsan eyle ki, haram kıldığın şeylerden uzak kalayım. Bana tükenmez hazinenden lûtfeyle ki, başkasına muhtaç olmayayım.)

HER TÜRLÜ ZARAR VE MUSİBETTEN EMİN OLMAK İÇİN OKUNACAK DUA

Resulullah (S.A.V.); “Kim Sabahleyin uykudan uyandığı vakit, üç kere bu duayı okursa, akşama kadar; Akşam okursa, sabaha kadar ona musibet ve beladan emin olur.” buyurmuşlardır.

“Bismillâhillezi Lâ yedurru maasmihî şey’ün fil ardı vela fissemâi ve hüvessemîu’l-alim” (Allah’ın adına sığınırım o ki, yerde ve gökte hiçbir şey, O’nun adına sığınana zarar vermez. O (yalvaranın iniltisini) işitici ve (halini) bilicidir.)