Süryani büyüsü
Ceviz  büyüsü
Gideni getirme
Aşk büyüsü
Kaşık büyüsü
Yumurta büyüsü
Evlilik büyüsü
Papaz büyüsü
Bakır levha
İncir büyüsü
At nalı
Bıcak büyüsü
Köpek büyüsü