Eğlence, zevk ve sefayı severler. Zengin olmak isterler fakat müsriftirler. Hoş sözlü ve güler yüzlüdürler. Yalana istidatlıdırlar. Aşkları sürekli ve kuvvetlidir. Hem severler ve hem de çok sevilirler. Sevenler kendilerinden kolay kolay ayrılamaz. Ticaret ve iş konusunda zekidirler. Umumiyetle sıhhatlidirler. Fakat böbrek, barsak ve yan ağrılarına karşı istidatlıdırlar.

Doğum günlerinde yıldızlarının açılarına göre üç vasıfa ayrılırlar.

Birinci Vasıf ( 24 Eylül – 3 Ekim )

İzzeti nefis sahibi olup, zeki ve mahirdirler. Herkes tarafından sevilirler. Güzel koku, ziynet ve ihtişamı zevk ve sefayı severler. Dürüst ve cömerttirler. Ümit doludurlar.
Bazıları fettan olup, mal ve servete düşkündürler. Mizaçları zarif, lisanları latif, akıllı ve lebibdirler. Erkeklerin malalarını yiyici olurlar. Bir çok hastalıklara karşı istidatlıdırlar. Kanları galeyana geldiğinde ya safraları galip geldiğinde baş ağrısı ve baş dönmesinden şikayet ederler. Ciğerlerinden, böbreklerinden ve yan ağrılarından da şikayetleri vardır. Bu durumlarda kan aldırmalarında, müshil kullanmalarında ve nilüfer şerbeti içmelerinde çok fayda vardır.

Açık mavi, yeşil, açık sarı veya beyaz renkli elbiseler giyip, parmaklarında da zafir veya kristal taşlı bir yüzük taşırlarsa mizaçlarıyla tam bir ahenk içinde olurlar.
Şarkıcı, artist, tezgahtar, ticaret erbabı veya hukukçu olabilirler.

İkinci Vasıf ( 4 Ekim – 13 Ekim )

Haleti ruhaniyeleri sık sık değişir. Tedbir ve zekaları ortadır. Zevk ve sefayı severler. Müsriftirler. Aynı zamanda hile ve hurdaya da meyillidirler. Bazıları cimri ve merhametsizidirler. Tatlı ve ekşi şeyleri çok severler. Bunun için de çok zaman rahatsız olurlar. Rahatsızlıkları bel kemiği, yan ağrıları, böbreklerinden.
Hemen karar vermekten kaçınırlar. Ve yaşlandıkları zaman isteklerinin çoğuna kavuşurlar.
Yeşil, çivit mavisi , limon sarısı veya beyaz renkli elbiseler giyip, akik veya opal taşlı yüzük takarlarsa mizaçlarıyla tam bir ahenk içinde olurlar.
Şarkıcı, ressam terzi, çiçekçi veya bunlara benzer mesleklerde başarılı olabilirler.

Üçüncü Vasıf ( 14 Ekim – 23 Ekim )

Serbest tavır ve mizaçları itibariyle haklarında çok dedikodu olur. Yaşlandıkça malları artar, ihtiyarlıklarında salaha ererler.
Sır saklamayı bilmezler. Düşmanlarını dost, dostlarını düşman bilirler. Ancak mevki sahibi bir adamın muhabbetini kazanmaları mümkündür.
Ticarette talihlidirler. Çok iyi arkadaş olurlar. Fakat münakaşa ve tenkidi de severler. Yeşil, mavi, mor eflatun veya limon sarısı renkli elbiseler giyip, parmaklarında yakut veya zümrüt taşlı bir yüzük taşırlarsa mizaçları ile ahenk içinde olurlar. Meslek olarak, memur, politikacı veya bankacılığı seçebilirler.

Hayat ve Maişeti:

Hayatları kah rahat kah zahmetli geçer. Bazen iyi bazen de fena yaşarlar. Kalplerinde fesat yoktur. Herkesin yüzüne gülüp, sırlarını da söylerler. Ancak iyilik ettiklerinin çoğundan fenalık görürler. Aynı zamanda zevk ve sefaya da düşkün olurlar.

Mal ve Ticareti:

Topladıkları mallarını faydası olmayanlara yedirirler. Mallarının çoğunu erkekler yer. Orta yaşlarında mallarını bir erkeğin telef etmesi ihtimali vardır. Bunun için zarurete düşerlerse de sonradan yine rahata kavuşurlar ve kendi emekleriyle topladıkları mallarını ömürlerinin sonuna kadar yer, içerler.

Kardeşleri:

Kardeşleri arasında en ziyade bahtı yaver ve ebeveynleri arasında makbul ve sevgilidirler. Kardeşleri onların sözlerinden çıkmaz. Fakat, bir kısmıyla iyi geçinir ve bir kısmıyla da geçinemezler. Aralarında münakaşa ve niza olur. Ekseri kardeşleri onlardan önce vefat ederler.

Ana ve Baba münasebetleri:

Ana ve babalarına karşı saygılı ve mutidirler. Ana ve babaları da onları severler. Miras olarak ellerine mal ve mülk geçer. Lakin bu yüzden kardeşleriyle arasında niza doğar ve mahkemelik olurlar.

Evlatları:

Ekseri çocukları erkek olur. Ancak çocukları hususunda bahtları azdır. Birkaç kere çocuk düşürürler, birkaç çocukları da büyük yaşlarında vefat eder. Hatta bir oğullarının vefatı, onları dert ve kedere giriftar eder.

Hastalık ve İlletleri:

Hastalıklarının çoğu böbrek, bağırsak, yan ve bel ağrıları ve hastalıklarıdır. Çoğu zaman balgam galebesi, kan galeyanı, romatizma, yarım baş ağrısı ve mafsal ağrılarından şikayet ederler.
Bahar ve yaz aylarında kan aldırmalarında fayda vardır. Sirke içmekten ve hindiba yemekten fayda görürler. Balgamları çok olduğu zamanlarda çok soğuk su ve şerbet içmemelidirler. Hasılı ekşi yememelerinde ve sık sık müshil kullanmalarında fayda vardır.
Ayrıca, sonbahar ve kış aylarında zencefil, baharat ve şekerden mamul toz veya macundan bir miktar kullanmalarında fayda vardır.

Evlilik Hayatı:

Sarıya çalar beyaz tenli kocadan hayır görürler. Ya bir koca ile yaşarlar yada 5 e kadar evlenirler. Kıskançtırlar, kocalarını severler.
Baliğ oldukları yaşlarda esmer tenli ve kasığında alamet olan bir kadından hayır görürler talipleri çok olur meserret içinde yaşarlar.

Korku ve Ölüm Tehlikesi:

7 aylıkken ve 2, 14, 24, 30 yaşlarında ölüm tehlikesi vardır. Vefat sebepleri Salı günü başlayan bir hastalıktandır. Ayrıca, bir hayvandan düşme tehlikesi de vardır. Eğer bunları atlatırlarsa 75 sene yaşarlar.

Yolculukları:

Uzun bir yolculuğa çıkıp, vatanlarına salimen dönmeleri ihtimali vardır. En iyi ve hayırlı yolculukları Çarşamba günü başlayıp, güney ve batıya doğru olan yolculuklarıdır. Deniz yolculukları kara yolculuklarından daha hayırlıdır. Çok rüya görürler ve rüyalarının çoğu da çıkar.

Hane İzzet ve İkbali:

Mevki sahibi erkek ve kadınlar tarafından çok sevilir ve sayılırlar. Ahbapları çoktur. Sohbetleri tatlıdır. Yüksek mevki sahibi bir zattan hürmet görüp, ondan hayra nail olur ve bundan dolayı da haset edilirler.

Emel ve Arzuları:

İsteklerinde sebatkar olur ve akıllarına koyduklarını yapmadan vazgeçmezler. Mizaçları güzel olup, akıbetleri hayırlıdır. Fakat yaratılışlarında acelecilik alıp olduğundan can sıkıntısından pek az kurtulurlar.

Düşman ve Hasetçileri:

Esmer tenli kadınlardan düşmanları çoktur. Her görüştükleri kadın onlara düşmanlık yapmak ister fakat zarar veremezler. Onlar için esmer, orta boylu ve yüzünde bir alamet olan kadından korku vardır. Çünkü, ona sihir yapıp bir viraneye gömmesi ihtimali vardır. Böyle bir kadından sakınmalarında hayır vardır.
Hülasa, dost, arkadaş ortak ve eş olarak tabiatları ateş olanlar hayırlıdır. Tabiatları toprak olanlardan sakınmalıdırlar.
Hayırlı gün cumadır. Çarşamba günü ve pazartesi gecesi iyi değildir. Uğurlu madenleri altın ve pirinç, taşları ise kırmızı akiktir. Keten ve yünlü elbiseler uygundur. En hayırlı hayvanları da kır ve doru kısraklardır. Kanları galeyan edecek olursa, kan aldırmaktan çok fayda görürler.

Bir dilekleri olduğu zaman Cuma günü erken saatlerde müracaat edecek olurlarsa muvaffak olurlar. Yattıkları zaman başlarını kıble tarafına veya batıya doğru koyarlarsa çok rahat uyurlar.
İnsan ve cin şerrinden emin, nazar ve sihirden mahfuz ve herkesin yanında makbul ve muhterem olmak ve kocası ile iyi geçinmek isterlerse, safran, misk ve gülsuyundan mamül bir mayi ile, kendilerine ait yıldız saatinin mesud bir diliminde, yıldızlarının özel duasını yazdırıp, üzerlerinde taşırlarsa Biiznillahi Teala çok faydasını görürler.
Canları sıkıldığı zaman Saba, Hüzzam, Acemaşiran ve Nişaburek makamlarındaki şarkılardan dinleyecek olurlarsa çok faydasını görürler.
Şarkıcı, artist, tezgahtar, hukukçu, ticaret erbabı, politikacı, nakkaş çiçekçi ve dinle ilgili işlerde muvaffak olurlar.
Çeşitli yemekler hazırlamayı severler. Yemek ayırt etmezler, ne bulurlarsa yerler. En çok hamur işlerini ve balık yemeklerini severler. Ayrıca çok güzel sofra hazırlarlar. İkramda bulunmayı severler.