Akıllı, zarif, izzeti nefis sahibi ve çalışkandırlar. Fakat, hiçbir işte sebat etmezler.Kendilerini her gören sever. Genç yaşlarında sık sık hasta olurlar. Ziyneti, bağ ve bahçeyi, zevk ve sefayı ararlar. Demir bir aletle yaralanmak, yanmak, yahut bir hayvan tarafından ısırılmak tehlikesi vardır.

Güzel olan her şeyi severler. Sahtekarlara karşıdırlar. Onları tam manasıyla anlamak çok zordur. Her türlü eziyet ve meşakkate katlanabilirler. Sıhhatlerinden sık sık endişelenirler. Böbrek ve bel hastalıklarına istidatlıdırlar.

İş ve ticaret hayatında zekidirler. İyi karar verirlerse hem şan ve şöhret ve hem de zengin olabilirler. Kendilerine uygun bir meslek seçerlerse, hayatta çok başarılı olurlar.

Birinci Vasıf

İleri yaşlarında hükümetten eza görme ve mallarının alınması ihtimali vardır. Onlar için aslı alçak olan, esmer tenli ve yüzünde aşikar bir eser olan bir adamdan korku vardır. Çünkü en büyük düşmanı o adamdır. Bu adam onun ölümüne ve fenalığına çalıştığı için sakınması gerekir. Fakat korkmamalıdırlar, çünkü Allah cc onları böyle kötülüklerden korur.

Kıskanç değillerdir. Güzel olan her şeyi severler içleri ümit doludur. Dürüst ve cömerttirler. Sükutu hayal onarın şevklerini kırmaz.

Bedenleri sağlamdır. Fakat böbrek ve bağırsak hastalıklarına istidatlıdırlar.

Beyaz, açık sarı, açık yeşil veya açık mavi renkli elbiseler giyip, parmaklarında yakut taşlı bir yüzük taşırlarsa mizaçlarıyla tam bir ahenk içinde olurlar.

Bu vasıfta doğanlar müzisyen, şair, ressam, artist, gemici, tüccar, bankacı, mühendis, mimar, siyaset adamı ve hukukçu olabilirler.

İkinci Vasıf

Nafiz nazarlı oldukları cihetle, tahammül edilmez derecede şedit ahlaklıdırlar. Kazançları iyidir. Düşmanları olsa da hepsine galip ve muzaffer olurlar. Gençliklerinde çok hasta olurlar. Yüksek bir yerden düşmek, trafik kazası geçirmek veya bir hayvan tarafından ısırılmak tehlikesi vardır.

Hile ve hurdaları ve ikna kabiliyetleri çoktur. Mahkemeye düşerler, ceza görürler fakat Allahın izniyle kurtulurlar.

Ebeveynlerinden ayrı yaşarlar. Sadece kendilerini beğenirler, kimseyi dinlemezler. Aile hayatları her zaman iyi olmaz ve mesut olmak için çok badireler atlatırlar. Haleti ruhaniyetleri sık sık değişir, melankolik olmaya istidatlıdırlar. Bel, bel kemiği ve böbrek hastalıklarıyla birlikte tenasül organları hastalıklarına istidatları olduğundan kendilerini çok korumaları gerekir. Fazla tatlı yememeleri gerekir.

Yapacakları işlere çabuk karar verirlerse daha başarılı olurlar. Fakat, en büyük başarılarını yaşlandıkları zaman elde ederler.

Kahverengi, kurşuni veya yeşil renkli elbiseler giyip, kristal veya akik taşlı bir yüzük takarlarsa mizaçlarıyla tam bir ahenk içinde olurlar.

Şarkıcı, ressam ,şair, çiçekçi konfeksiyoncu, keresteci, madenci veya tuval malzemesi satıcısı olabilirler. Ancak bunlara benzer diğer işlerde de azmederlerse başarılı olabilirler.

Üçüncü vasıf

Güzel yüzlü, çok iyi arkadaştırlar. Ama tabiatlarında fesadı çoktur. Halkın ve dostlarının mallarından geçinmek isterler. İhtiyarladıklarında salah hale ve tövbeye nail olurlar alım satımda tehlikededirler. Çocuklarının çoğu kız olur. Bir kadın yüzünden de çok zarar görürler.

Kavga ve münakaşayı severler. Gerçekleri düşünmezler. Merasimleri severler. Adil ve merhametli karar verme kabiliyetleri vardır.

Sıhhatleri umumiyetle iyidir. Ancak sıhhatlerini korumak için bal ve erik reçeli yemelerinde fayda vardır. Beyaz veya yeşil renkli elbiseler giyip, parmaklarında da zümrüt veya yakut taşlı bir yüzük taşırlarsa mizaçlarıyla ahenk içinde olurlar. Başarılı olabilecekleri meslekler çoktur. Fakat, daha çok politika sahasında , din adamlığında veya hukuk sahasında çok başarılı olabilirler.

Hayat ve Maişeti:

Hayatı iyi geçer. İyi yaşarlar. Doğru sözlü olmakla beraber, dargınları barıştırmak maksadıyla yalan söylerler. Herkese sır verir ve iyilik ederler. Yaşları ilerledikçe kadir ve kıymetleri artar. İşleri ve gidişatı iyiye doğru gider. Mertebeleri yükselir. Şöhretleri artar. Orta yaşlarında geçim sıkıntısı çekerlerse de, sonraları ahvalleri iyi olur ve nimet ve rahat içinde vefat ederler. Umumiyetle sakin bir hayatı severler.

Mal ve Ticaretini:

İleri yaşlarında zengin ve halkın kıskandığı kişi olurlar. Ancak orta yaşlarında geçim sıkıntısı çekmeleri ihtimali vardır. İşlerinde çok acelecidirler. Düşünüp taşınıp karar verirlerse iyi olur.

Kardeşleri:

Erkek kardeşleri az olur. Kardeşleriyle geçinmezler. Çünkü ona haset ederler. Onlardan uzak yaşarlarsa daha hayırlı olur.

Ana ve Baba Münasebeti:

Ebeveynleri indinde diğer kardeşlerinden daha muhterem ve sevgilidirler. Onlardan miras yer, bu yüzden kardeşleriyle aralarında niza olur. Bunun için de miras zayi olup gider.

Hastalık ve İlletleri:

Ekseri hastalıkları nezle, balgam, romatizma, kalp ve adale ağrıları, yan ağrıları, böbrek ve bağırsak hastalıklarıdır. Kan ve safra çokluğu da hastalıklarına sebep olabilir. Kış mevsiminde kanlı basur olma tehlikesi de vardır.

Mercimek, kuru fasulye, nohut, süt ve yoğurt gibi yiyeceklerden sakınmaları gerekir. Hararet veren macunlardan ve kimyonlu yiyeceklerden çok fayda görürler. Hastalandıkları zaman müshil almalarında da fayda vardır.

Evlilik Hayatı:

Tek izdivaç yaparlar. Yani aynı zamanda birden fazla kadınla münasebette bulunmazlar. Onlar için en iyi zevce, kırmızıya çalar beyaz tenli olanlardır. Birden fazla evlilik yaparlarsa, ilk zevceleriyle imtizaç ederler, ikinci zevceleri ise vefat eder. Kadınlar yüzünden çok zarar görürler. Mallarını bir kadının yemesinden korkulur. Bu kadın yüzünden mahkemelik olurlar. Bunun için kadınlarla münasebet kurmaktan kaçınmaları hayırlı olur. Fakat, kadınlar yüzünden içine girdiği müşkül durumlardan Allahın izniyle kurtulurlar.

Korku ve Ölüm Tehlikesi:

7 aylık 20 aylık, vakti buluğda, 22, 23, 40 ve 72 yaşlarında ölüm tehlikesi vardır. Bunları atlatırlarsa uzun ömürlü olurlar. Kapısı batıya doğru olan bir evde oturmasında çok fayda vardır.

Yolculukları:

Çarşamba günü başlayan ve batıya doğru olan yolculuklar hayırlıdır. Deniz yolculukları kara yolculuklarından daha hayırlıdır. Seyahatlerinde çok kar ederler. Mertebesi yüksek bir zattan yardım görmeleri ihtimali vardır. Bütün yolculuklarından salimen dönerler.

İzzet ve İkbali:

Millet ve hükümet indinde çok itibarlı olurlar. Her tabakadan insanlarla münasebet kurarlar. Herkes tarafından sevilirler. Doğdukları anda yıldızları aya bakar vaziyette ise, bir topluluğa baş olurlar. Doğdukları saat uğursuz bir saat ise başkalarının emrinde çalışırlar. O zaman da eza ve cefa çekme ihtimali vardır.

Emel ve Arzuları:

İstekleri çok olur. Bir şeye, karar verdikleri zaman onu yapmadan geri dönmezler. İşlerinde çok acelecidirler. Akıbetleri iyidir. Nimet ve refah içinde vefat ederler.

Düşman ve Hasetçileri:

Gerek kadın ve gerekse erkeklerden düşmanları olur. Ekmeklerini yiyen herkes ona haset ederler. Düşmanları ona hile ve tuzak kurarlarsa da Biiznillahi Teala kurtulurlar. Akrabaları daha çok haset ederler. Yabancılardan esmer tenli ve yüzünde bir ben bulunan bir adamdan korku vardır. Çünkü, böyle bir adam onların helakine çalışır.

Hülasa, tabiatı ateş olanlar dost, ahbap, ortak ve eş olarak münasiptir. Tabiatı toprak olanlardan sakınmaları gerekir.

Uğurlu hayvanları yağız, doru ve benekli atlardır. Bir dilekleri için müracaat etmek istedikleri zaman Cuma sabahı başvururlarsa iyi olur.

Yeni ay gördükleri zaman bir erkek yüzüne bakacak olurlarsa , o ay kendileri için hayırlı ve mübarek olur.

Keten ve yünlü elbiseler giymeleri münasiptir. Yeşil ve sarı renkler mizaçlarıyla tam bir ahenk içinde olmalarını sağlar. Madenlerden bakır ve gümüş taşlardan yakut, zümrüt ve zebercet uygundur.

Hayırlı günleri Cuma sayıları 5 tir. Hayırsız günleri Perşembe ve Çarşamba gecesidir.

İnsan ve cin şerrinden emin ve her işlerinde başarılı olmak istiyorlarsa temiz bir kağıda misk, safran ve gülsuyu ile kendilerine ait yıldız saatinin mesud bir diliminde, yıldızlarının özel duasını yazdırıp, üzerlerinde taşımalarında fayda vardır. İlgili duayı yazıp üzerinde taşıyanlar Biiznillahi Teala çok faydasını görür ve herkes indinde muhterem olur. Bütün dileklerine kavuşurlar. Her türlü musibetten de emin olur.

Ey bu vasıfta doğan kişi, üzüntü ve gamdan, kul borcundan korkma. Düşündüğün işe teşebbüs et, çünkü Allah cc ın izniyle muvaffak olursunuz. Yorulmadan muradınıza erersin işleriniz yolunda gider, bütün düşmanlarınız kahrolur. Allah cc bütün hastalıklardan sizi kurtarır. Merak ve endişeyi bırakın. O zaman insanlar arasında şan ve şöhrete kavuşur. Herkesten hürmet görürsünüz.

Canları sıkıldığı zaman Saba, Hüzzam, Acemaşiran ve Nişaburek makamında şarkıları dinlerlerse mutlaka faydasını görüp bütün sıkıntılarından kurtulurlar.

Şarkıcı, ressam, şair artist, mimar, çiçekçi terzi, nakkaş, politikacı, hukukçu, mühendis, konfeksiyoncu, tuvalet malzemeleri imalatçısı ve din adamı olabilirler.

Çok iştahlıdırlar. Buldukları her şeyi yerler. Hamur işleri, baharatlı yemekler ve balık en çok sevdikleri yiyeceklerdir. Ayrıca sofralarının da çok tertipli olmasını isterler.