Yazıyı bulan ilk uygarlığın Sümerler olduğunu bir çoğumuz biliriz. Ancak Sümerler hakkında bilmediğimiz bir diğer önemli konu; mitoloji, fal, büyü ve gökyüzü hareketlerinin ilk defa Sümerler tarafından incelenmesidir. Tarihte büyü, fal ve astroloji kehanet sistemleri her ne kadar mısırlılara dayandırılsa da, ilk defa Sümerler tarafından gözlemlenmiş, incelenmiş ve kullanılmıştır.

Sevgili dostlar, uzun süren metafizik araştırmalarım sonucunda edindiğim gözlem ve bilgi bana Sümerlerin büyü ve kehanet hakkında mısırlılardan çok daha önde ve daha etkili oldukları sonucuna varmamı sağlamıştır. Yine araştırmalarıma dayanarak söylemeliyim ki Sümerler, büyü ve fal ilminin gelecek nesillere taşınmasında büyük rol oynamışlardır. Mısır hiyeroglif ve tabletlerinin birçoğunda kullanılan semboller, Sümerlerin çivi ile kil üzerine oydukları simgeler ile büyük benzerlik göstermesinin yanı sıra neredeyse tamamen aynısıdır.

Günümüzde evlilik yüzüğü takılması geleneği Sümerlerden gelen bir adettir ve dahası, aşk ve bağlama konularında ilk yapılan etki ve büyüler ise yine Sümer kaynaklıdır. Kil üzerine çivi ile yapılan ve gökyüzü hareketleri izlenerek uygulanan bu büyü işlemi ile evlilikte ve beraberlikte sevgi ve aşkın devamlılığı sağlanmıştır.

Sümer Çivi Aşk Büyüsü işlemi, kil üzerine çivi ile yazılan, kadim bilgiler ve metafiziksel işlemler ile şekillenen bir uygulamadır. Sümer Çivi Aşk Büyüsü ile kopan ilişkilerde yeniden beraberlik sağlanarak çok daha güçlü bir sevgi bağı amaçlanmaktadır. Evliliklerde süreklilik sağlanarak, sadakatin sürmesine ön ayak olmaktadır. Bu işlemin etkili olması kişinin özel olarak bakımının yapılmasına bağlıdır.

Birliktelik sağlamak adına; sevgililerin ya da eşlerin özel olarak yapılan bakımları sonucunda, metafiziksel ve kadim bilgiler ışığında ortaya çıkarılan bilgiler ile uygulanan Sümer Çivi Aşk Büyüsü; son derece etkili ve bozulması mümkün olmayan bir işlemdir. Bu nedenle uygulanması ve tatbik edilmesi konusunda uzmanlık gerektirir. Gökyüzü hareketleri, kişi ya da kişilerin bilgileri, yıldız haritaları, kişilere ait özel eşyalar kullanılan eşya ve bilgilerden sadece bir kaçıdır.

Sümer Çivi Aşk Büyüsü, çok eski ve gizli bilgilere dayanır. Uygulanması için bazı özel günler ve takvimler vardır. Bazı ritüellere dayandırılan bilgilerle hazırlanan bu uygulama çok güçlüdür ve bozulması neredeyse imkansızdır.