Ferasetli ve akıllıdırlar. Nafiz bir zekaya sahiptirler. Davranışları ağır, soğuk ve mağrurdur. Az konuşurlar. Hafızaları kuvvetlidir. izdivaçta naziren mesut olurlar. Cömert sabırlı, işlerinde güler yüzlü, herkes indinde makbul, halk arasında sevilen kişiler olup azim ve sebat sahibidirler. İdare ve müdarayı severler. Seyahat etmekten de hoşlanırlar. Kendilerini disiplin altına alamazlarsa alkolik olurlar.

Doğum günlerinde yıldızlarının açılarına göre üç vasıfa ayrılırlar.

Birinci Vasıf ( 23 – Aralık – 1 Ocak )

Alim, idareci veya yazar olabilirler. Her girdikleri işte muvaffak olurlar. Sözleri ve hükümleri tesirlidir. Mal ve mülkü, kız ve erkek çocukları çok olur. Bu vasıfta doğanların büyüklerden ve hükümetten korkmaları gerekir. Çünkü, mallarından zarara uğrama korkusu vardır. Bir keresinde ölüm derecesinde hastalanırlar. Fakat, Allah cc ın izniyle kurtulurlar. Akıbetleri selamettir. İnat ve azimleri sayesinde bütün zorlukları yenerler.

Mide ve bağırsak hastalıklarına istidatlıdırlar. Ağır yiyeceklerden sakınmaları ve çok su içmeleri faydalıdır.

Siyah, yeşil veya kahverengi elbiseler giyip, zümrüt veya ametist taşlı yüzük takarlarsa mizaçlarıyla tam bir ahenk içinde olurlar.

Hakim, avukat, bankacı, dokumacı, terzi, memur veya esnaf olabilirler. Ayrıca bunlara benzer mesleklerde de başarılı olabilirler.

İkinci Vasıf ( 2 – 11 Ocak )

Öfkeleri şiddetlidir. Sık sık bağırıp çağırırlar. İzzeti nefis sahibidirler. Fikirleri de keskin olup, akıllıdırlar. Mevki sahibi birinin kızıyla evlenmeleri muhtemeldir. Ekseri evlatları erkek olur. Göz hastalıklarına istidatlı olup, sık sık da baş ağrılarından şikayet ederler.

Kinleri süreklidir. Hükümetten zahmet görmeleri ihtimali vardır. Ayrıca, nazara uğramaları ve suda boğulma tehlikesi vardır. Fakat akıbetleri hayırlıdır.

İlim ve zenginliğe önem verirler. Yüksek mertebeli dostlar edinirler. Yemeklerine son derece dikkat etmeleri gerekir. Ağır yiyeceklerden sakınmaları ve çok su içmeleri faydalıdır.

Yeşil, siyah, kırmızı ve koyu kahve rengi elbiseler giyip, yakut taşlı yüzük takarlarsa mizaçlarıyla tam bir ahenk içinde bulunurlar.

Çiftçi, madenci, inşaatçı, asker, cerrah, dişçi, berber ve kimyager olabilirler.

Üçüncü Vasıf ( 12 – 20 Ocak )

Öfkeleri çok şiddetli olup, tahammül edilmez birer kişidirler. Çocuklarının çoğu erkek olur. Ekseri hastalıkları safradan ve baş dönmesindendir. Ayrıca hazımsızlık, romatizma ve sinir hastalıklarına istidatlıdırlar. Melankolik olabilirler. Sarı, kahverengi veya siyah renkli elbiseler giyip, yakut taşlı yüzük taşırlarsa mizaçlarıyla tam bir ahenk içinde olurlar.

Esnaf, madenci, kuyumcu, mahrukatçı veya devlet memuru olabilirler.

Hayat ve Maişeti:

Hayatları refah içinde geçer, iyi yer ve iyi yaşarlar. Rızkları boldur. Nimet ve saadet içinde yaşarlar ve öylece vefat ederler.

Mal ve Ticareti:

Küçük yaşta malları az olur. Zaruret içinde yaşarlar. Yaşlandıkça mal ve rızkları artar, zengin olurlar. Fakat, mallarını kıymetini bilmeyenlere ve şükretmeyenlere yedirirler.

Kardeşleri:

Kardeşlerinin çoğu kızdır. Kardeşleriyle geçinemezler, sık sık münakaşa ederler. Aralarında anlaşmazlık olur. Fakat bütün anlaşmazlıklardan galip çıkarlar. Erkek kardeşlerden biri kız kardeşlerinin ekserisi önce ölür.

Ana ve Baba Münasebeti:

Ana ve babalarına muhip ve muti olduklarından, kardeşlerinden daha çok sevilirler. Babalarının analarından önce vefat etmesi ihtimali vardır. Miras yerler, fakat faydasını görmezler. Mirasları geldiği gibi sarf olup gider.

Evlatları:

Biri erkek ikisi kız olmak üzere üç çocukları olur. Ahir ömürlerinde çocukları olur. Ahir ömürlerinde çocuklarından hayır ve yardım görürler, çok sevinir ve mesut olurlar.

Hastalık ve İlletleri:

Romatizma, hazımsızlık ve melankoliye istidatlıdırlar. Safraları çoğaldığı zaman başları döner, vücutlarında kırıklık olur. Tereyağı bal, süt ve yoğurt yemeleri iyidir. Bilhassa kuzu ve sığır eti yemekten çekinmelidirler. Çünkü bunları çok yedikleri zaman safraları artar. Hamama gittiklerinde kuyruk yağı sürünür ve sonra yıkanırlarsa ağrı ve sızıları kalmaz.

Evlilik Hayatı:

İki kere evlenmeleri muhtemeldir. Beyaz tenli kadınlar iyidir. Fakat, zevcelerinden zarar görürler. Eşlerinden biri vefat eder, ikincisinden boşanır.

Korku ve Ölüm Tehlikesi:

3, 8 ve 36 yaşlarında ölüm tehlikesi vardır. Bunları atlatırlarsa 80 yıl yaşarlar.

Yolculukları:

Çarşamba günü başlayan yolculuklar hayırlıdır. Yolculuklarından fayda görürler ve salimen vatanlarına dönerler. Deniz yolculukları kara yolculuklarından daha iyidir. Kamil bir iman sahibi iseler, hacca da gitmeleri mümkündür.

İzzet ve İkbali:

Her nereye giderlerse gitsinler, ahbap ve dostları arasında muazzez ve muhterem olurlar. Mertebesi yüksek bir zatla dostluk kurar ve ondan izzet ve şeref bulurlar. Büyük küçük herkes tarafından hürmet görürler. Hasılı ikbali yerinde, yıldızı parlak ve halk arasında sevilen ve rağbet edilen kişilerdir.

Emel ve arzuları:

Emel ve arzularına nail olurlar. Akıbetleri hayırlı ve mesuttur. Yaşlandıkça mertebeleri yükselir, her işleri yoluna girer.

Düşman ve Hasetçileri:

Ekseri düşmanları okuma yazma bilinler ve esmer tenli kadınlardır. Onlar için yabancılar akrabalarından daha hayırlıdır.

Hülasa , zevce, arkadaş ve ortak olarak tabiatı toprak olanlar uygun ve mütenasiptir. Tabiatı ateş olanlardan sakınmaları gerekir.

Açık renkli keten elbiseler giymek ve üzerlerinde bir parça kurşun taşımak hayırlıdır. Yeni ay gördükleri zaman bir kadın yüzüne bakarlarsa, o ay kendilerine mübarek olur. Kanları fazlalaştığı zaman kollarından kan aldırmalarında ve sık sık yıkanmalarında fayda vardır. Bir hacetleri olduğu zaman cumartesi günleri müracaat ederlerse, dilekleri yerine gelir.

İnsan ve cin şerrinden emin ve insanlar arasında başarılı olmak isterlerse, safran, misk ve gülsuyuyla temiz bir kağıt üzerine, kendilerine ait yıldız saatinin mesud bir diliminde, yıldızlarının özel duasını yazdırıp, üzerlerinde taşımalarında fayda vardır. İlgili duayı yazıp üzerinde taşıyan kimse bütün kötülüklerden, insan ve cin şerrinden emin ve mahfuz olur. Bütün dileklerine kavuşur. Hakkında döndürülen dolaplardan galip ve muzaffer olarak çıkar. Giriştiği her işte başarıya ulaşır. Biiznillahi Teala her muradına erer.

Can sıkıntısıyla geçen günlerden sonra, refaha kavuşurlar. Hayat onlara büyük saadetler getirecektir. Ellerine oldukça çok mal ve servet geçecektir. Yese kapılmamaları gerekir. Akıbetleri çok parlaktır. Her giriştikleri işte başarılı olacaklardır.

Canları sıkıldığı zaman , Mahur makamından veya Halk müziğinden parçalar dinleyecek olurlarsa çok faydasını görürler.

Esnaf, çiftçi, madenci, mimar, mahrukatçı, asker, doktor. Cerrah, dişçi, berber, kuyumcu, kimyager ve devlet memuru olabilirler. Ayrıca bunlara benzer işlerde de muvaffak olurlar.

Yemeğe düşkün değillerdir. Sofrada israftan ve müsriflikten pek hoşlanmazlar sebze yemeklerini ve meyveleri tercih ederler.