Şifalı dualar, Peygamber Efendimizin (S.A.V.) tavsiye ettiği ve kişinin içinde bulunduğu duruma uygun dualardır. Şifalı Dualar, kişinin sıkıntıya düştüğü zamanlarda okunabileceği gibi normal zamanlarda tesbih haline getirilmesiyle daha etkili sonuçlar verir. Başka bir ifadeyle dualara sürekli devam etmek ve istikrarlı olmak kişi şifa, sağlık, huzur verecek, yanı zamanda da işlerin yolunda gitmesini sağlayacaktır.

Nazar’la ilgili bu ayeti okumak ve yazılısını yüksek, görünür bir yere asmakta yarar vardır.

“Ve in yekâdül’leziyne keferû leyüzlikûne bi- ebsârihim lemma semiuz’zikre ve yekûlûne innehu lemecnun. Ve mâ hüve illa zikrûn lil’alemin” 

(Az kaldı kafirler o zikri (Kur’an-ı Kerim’i) işittikleri zaman seni gözleriyle yiyeceklerdi. (Nazarları değecekti). Bir de durmuşlar; “O herhalde bir mecnundur” diyorlar. Halbuki Kur’ân bütün Alemlere bir öğüttür.)

Peygamberimiz (S.A.V.) torunları Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin’e nazar değmemesi için şu duayı okurdu,

“Euzukümâ bikelimâtillâh-it-tâmmeti min külli şeytanin ve hammetin ve min külli aynin lâmmetin.” (Allah-ü Teala’nın ayet-i kerimeleriyle onu şeytandan ve zararlı yaratıktan ve göz değmesinden sığınırım.)

Bu dua küçük çocukların beşiklerine de asılabilir.

“Bismillahi erkıyke min külli şey’in yüzike ve min külli aynin ve hâsidin Allahü yeşfike.” 

Nazar için okunacak bu dua’da meşhurdur.

“Bismillah. Allahümme izheb harrahâ ve berdehâ ve sabehâ” (Allah’ın adıyla başlarım. Allah’ım! Ateşini, soğuğunu her türlü zararlı afetlerini üzerimizden ve kurtar)

LÂ HAVLE VELÂ KUVVETE İLLA BİLLÂH’IN FAZİLETİ

Allah (C.C.) Hadis-i kudsîde buyuruyor;

Ümmetine sabah 10 kere, akşamları 10 kere, 10 kere yatarken (La havle vela kuvvete illa Billah) demelerini söyle. Çünkü bu; yatarken dünya belasını, Akşam şeytan hilesini, sabahta en şiddetli gazabı önler.

Yine bir hadiste; “Lâ havle vela kuvvete illa Billah doksan dokuz derde devadır. Bunların en hafifi üzüntü ve sıkıntıdır.” buyrulmuştur.

Başka bir Hadis-i şerif’te; “Lâ havle vela kuvvete illa Billah kavl-i şerifini çokça oku! Çünkü o, Cennetin hazinesindendir”buyrulmuştur.

Bir başka Hadis-i şerif’te ise; “Her kim günde yüz defa onu okursa, fakirlik yüzü görmez” buyurulmuştur.