Sanki, dünyaya yorgun ve meyus gelmişlerdir. Nadiren gülerler. Ferasetli ve akıllıdırlar. Zekaları nafiz olup, ağır ve ciddi davranışlıdırlar. İlim meraklısıdırlar. Aynı zamanda sabırlı ve ketum olup efkar ve hissiyatlarını gizlerler. İyilik yapmayı severler, azim ve sebatları dağ gibi metindir. Akıllı ve edip, tedbir ve kiyaset sahibidirler. Her hususta başarılıdırlar. Acele iş yapmayı sevmezler. Ekabir indinde muhteremdirler. Mütevazi, alçak gönüllü ve iddiasızdırlar. Hakkaniyeti severler. Çok uzun vadeli planlar yaparlar.

Doğum günlerinde yıldızlarının açılarına göre üç vasıfa ayrılırlar.

Birinci Vasıf ( 21 -30 Ocak )

Sözleri tesirli ve çok güzeldir. Aynı zamanda tedbirli konuşurlar. Güzel şeyleri, ziyneti, güzel sesi ve ahengi severler. Çabuk darılır ve çabuk barışırlar. Eğer Zührenin iyi saatinde doğmuşlarsa pek zengin, kötü saatinde doğmuşlarsa pek fakir olurlar. Mevki sahibi kişilerle dostluk kurup, faydasını görürler. Kan deveranı, damla hastalığı, kramp, bacak, diş ve romatizmaya istidatlıdırlar.
Mavi veya menekşe rengi elbiseler giyer ve parmaklarında da opal zefir veya zümrüt taşlı bir yüzük taşırlarsa mizaçlarıyla ahenk içinde bulunurlar.
Katip, memur, mühendis teknisyen, ruh doktoru, müzisyen, şair, aktör, ressam, öğretmen, yazar, müneccim veya kadın eşyaları imalatçısı olabilirler.

İkinci Vasıf ( 31 Ocak – 9 Şubat )

Akıl ve tedbir sahibidirler. Kararlarında sebatkar ve azimlidirler. Aynı zamanda güler yüzlü ve hoş sohbettirler. Fikir ve hareketleriyle herkesi teshir ederler. Hile ve hurdaya da müstehiddirler. İnsanları severler. İyilik etmekten de zevk alırlar. Sadık ve vefakardırlar. Başladıkları işi sonuna kadar takip ederler. Her gittikleri yerde itibarlı olurlar.
Sıhhatleri umumiyetle iyidir. Fakat uzuvlarının hepsi hastalıklara istidatlıdır. Bilhassa mide ve bağırsak hastalıklarından korunmaları gerekir.
Siyah veya mavi renkli elbiseler giyip, akik veya topaz taşlı bir yüzük taşırlarsa mizaçlarıyla tam bir ahenk içinde olurlar.
Öğretmen, memur, elektrikçi, yazar, mütercim, kitapçı, muhasebeci, matbaacı, postacı, doktor veya müneccim olabilirler. Ayrıca bunlara benzeyen işlerde de muvaffak olabilirler.

Üçüncü Vasıf ( 10 – 19 Şubat )

Çok konuşurlar ve sözlerini de dinletirler. Ama bir işte sebat etmezler. Durdukları yerde duramazlar. Hep yer değiştirmek isterler. Fesada mütemayildirler. Ahir ömürlerinde tövbe eder ve ıslahı hale nail olduktan sonra vefat ederler. Yardım etmeyi de severler. Fakat takdir edilmedikleri zaman çok üzülürler. Seyahat etmeyi severler. Sinir, melankoli ve ruh hastalıklarına istidatlıdırlar.
Beyaz, mavi veya açık yeşil elbiseler giyip parmaklarına da kristal veya zefir taşlı bir yüzük takacak olurlarsa mizaçlarıyla tam bir ahenk içinde olurlar.
İnsanlara faydalı olabilecek her türlü işte muvaffak olabilecekleri gibi, doktor, psikolog, denizci, tüccar, ithalat ve ihracatçı olabilirler.

Hayat ve Maişeti:

Hayatları iyi, maişetleri geniş, niyetleri saftır. Sırlarını saklayamazlar herkese söylerler ve bu yüzden de çok zarar görürler. Akıbetleri iyidir.

Mal ve Ticareti:

Alış verişte şanslıdırlar. Fakat, önceleri zenginken sonradan fakir olurlar. Ama sonradan bir miras sebebiyle tekrar zengin olup, saadet içinde vefat ederler.

Kardeşleri:

Kardeşlerinden pek fayda görmezler onlardan yana bahtsızdırlar. Anaları ayrı bir kardeşleri yüzünden, diğer kardeşlerinden de ayrılmaları ihtimali vardır.

Ana ve Baba Münasebeti:

Anaları babalarından daha çok sever . Onlar da annelerini çok severler. Babalarının annelerinden önce vefat etmesi ihtimali vardır. Ellerine geçen miras yüzünden analarıyla aralarının açılması ihtimali de vardır. Bu mirastan fayda görmezler, geldiği gibi gider.

Evlatları:

Çoğu erkek olmak üzere 5 çocukları olur. İlk çocukları kız olur. Çocuklarından birinden çok hayır görürler ve ziyadesiyle memnun olurlar.

Hastalık ve İlletleri:

Mizacına hakim olan soğuk ve rutubettir. Kan deveranı, kramp, romatizma, bacak, diş ve damla hastalığına istidatlıdırlar. Hastalıklarının çoğu ağır ve hazmı zor şeyler yemelerinden olur. Ara sıra bal yemek, müshil almak, bal şerbeti içmek ve midelerini yormayacak şeyler yemek en iyi ilaçtır.

Evlilik Hayatı:

Başından bir veya üç nikah geçer. Kadınlarla münasebeti sevdikleri ve kadınlar indinde makbul kişiler oldukları için kıskançlık dolayısıyla bir kadının, kendilerine yedireceği zararlı bir şeyden çok zahmet çekerler.

Korku ve ölüm tehlikesi:

1 ile 34 yaşları arasında senenin talihi bu burç ve yıldızda olduğu zaman ölüm korkusu vardır. Bunları atlatacak olurlarsa 70 yıl yaşarlar. Torunlarını kucaklarında büyütür ve saadet içinde vefat ederler.

Yolculukları:

Sık sık seyahat ederler. Ve bu yolculuklarından çok fayda görürler. Onlar için deniz yolculukları, kara yolculuklarından daha hayırlıdır. Cumartesi güne yola çıkıp ve güneye doğru gittikleri bir yolculuktan çok fayda görürler. Eğer kamil bir iman sahibi iseler hacca da giderler.

İzzet ve İkbali:

Halk arasında çok sevilirler. Eğer ehil iseler yüksek mertebelere çıkarlar. Ehil değillerse yine çevrelerinde söz dinlenir kişi olurlar.

Emel ve Arzuları:

Bir çok emeller peşinde koşarlar. Emellerine sahip olmak için çok acele ederler. Ve en sonunda emellerine nail olurlar. Akıbetleri hayır ve selamettir.

Düşman ve Hasetçileri:

Düşman ve hasetçileri çoktur. Hep zarar vermeye çalışırlar. Fakat, onlar hiç birini mühimsemezler. Ve Allahın izniyle cümlesine galip olurlar.

Hülasa, kadın ve erkek, dost, ortak ve eş olarak burcu mizacı ateş olanlar münasiptir. Tabiatı toprak olanlardan sakınmalıdırlar. Ayrıca düşmanlarının çoğu siyah veya beyaz tenli kimselerden olacağı için böylelerinden de sakınmalarında fayda vardır.
Büyük veya küçük bir dilekleri için Cumartesi günü müracaat edecek olurlarsa muvaffak olurlar. Hayırlı madenleri gümüş ve kurşundur. Bol limonata içmeli ve sıcak şeyler yemelidirler. Yeni ay gördükleri zaman, bir erkek yüzüne bakacak olurlarsa, o ay kendilerine mübarek olur. Yattıkları zaman başlarını kıble tarafına koyacak olurlarsa, rahat uyur ve her türlü kötülüklerden emin olurlar. İnsan ve cin şerrinden emin olmak ve halk arasında sevilmek isterlerse, kendilerine ait yıldız saatinin mesud bir diliminde, yıldızlarının özel duasını yazdırıp, taşıyacak olurlarsa çok iyi olur.

Bu duayı yazıp üzerinde taşıyan kimse bütün kötülüklerden, insan ve cin şerrinden emin ve mahfuz olur. Her gittiği yerde sözü dinlenir, her işinde muvaffak olur.

Ey bu vasıfta doğan kişi, seni yorulmama ve zahmet çekmemekle müjdelerim. Talihin fena değildir. Mal ve nüfus sahibi olacaksın. Lakin, üzüntü ve vesveseyi bırakman gerekir. Sabrın sonu selamettir. Sabret, sonun çok iyi olacaktır.

Canları sıkıldığı zaman evc veya mahur makamındaki şarkılardan dinleyecek olurlarsa, sıkıntılarından kurtulurlar.

Devlet adamı, elçi, yazar, kitapçı, matbaacı, muhasebeci, doktor, tüccar, denizci olabilirler. Pahalı ve lezzetli yemekleri severler. Ayrıca içkiye de meyyaldirler. Sevdikleri şeyleri bıkmadan yiyebilirler. En çok kebap, ızgara et, d olma ve tatlıları severler.