Güzel yüzlüdürler. Akıllı, anlayışlı ve sevimli olup çok çabuk kızar ve yine çok çabuk barışan bir mizaca sahiptirler. Maharetlidirler, İzzeti nefis sahibidirler. Herkese iyi davranırlar. Şaka yapmayı severler bunun için de hiç kimseyle uzun zaman dost olamazlar. İnatçıdırlar. Laflarını sakınmazlar. Yalan söylemezler ve yalan söyleyenleri de sevmezler. Endamları güzeldir. Erkeklerle münasebet kurmayı ve sevişmeyi severler. Çocuğu az olur. Mizacı itibariyle hile ve oyun yapmaya müsaittirler.

Genç yaşlarında erkeklere çok eziyet ederler. Çok az erkek onların şerrinden kurtulabilir. Kendilerine büyü yapılır. Fakat Allah c.c. in izniyle kurtulurlar. Kadınların şerrinden korkmaları gerekir. Hastalıklarının çoğuna safran sebep olur.

Eğer Merih in mesut olduğu bir zamanda ve sabahın erken saatlerinde doğmuşlarsa çok zengin olurlar. Merihin uğursuz olduğu bir saatte doğmuşlarsa, çok fakir, müfsit, yalancı ve iftiracı olurlar. Erkekler yüzünden başları beladan kurtulmaz.

Alış-verişte ve umumiyetle ziraatta talihlidirler. Uğurlu günleri Salı, hayırsız günleri ise pazartesidir. Kapısı doğuya açılan bir evde oturmaları çok hayırlı olur. Çevrelerindekilerle tartışmaktan ve onlara eziyet etmekten çekinmezler. Kendilerini çok beğenirler. Her yerde ve her işte başarılı olmak isterler.

Son derece cömerttirler. Öğrenme kabiliyetleri çoktur. Erkek tabiatlıdırlar. En büyük mesuliyetleri bile yüklenmekten kaçınmazlar.

Doğum günlerinde yıldızlarının açılarına göre üç vasıfa ayrılırlar.

Birinci vasıf ( 21-30 Mart )

Çocuklarının çoğu erkek olur. İzzeti nefis sahibidirler. Ancak erkeklerin malını ve parasını yemekten zevk alırlar. Belirli bir yerde veya belirli bir işte devamlı kalmayı sevmezler. Yüzlerinde bir işaret vardır. Zeki ve akıllıdırlar. Çok da sabırsız olurlar. Kanun ve kurallara pek aldırış etmezler. Layık olmayanlara bile yardım etmeyi severler sağlık durumları ve mali durumları pek istikrarlı değildir.

Mide ve böbrek hastalıklarına istidatları vardır. Ayrıca baş ağrılarından da şikayet ederler. Ayrıca ileri yaşlarda kalp hastası veya felç olmalarından da korkulur. Çok obur olurlar. Gıdalarına dikkat etmeleri çok iyi olur. Kabız olmamaya ve hazımsızlık çekmemeye dikkat etmeleri lazımdır.

Sihir, büyü, cin veya insanların kötülerinden korunmak için şifa ayetlerini okumayı adet edinmeleri çok iyi olur. Ayrıca bu şifa ayetlerini temiz bir kağıda yazıp, sonra su içine koyup, bu suyu içmelerinde de çok fayda vardır. Şifa ayetlerini okurken ödağacı ve cavi asilbent yakıp, tütsülemek faydalıdır.

Yıldızları ile ahenk içinde olmak ve dolayısıyla işlerinde başarılı olmak isterlerse, kırmızı renkli elbiseler giymelerinde elmas veya yakut taşlı yüzük takmalarında çok büyük fayda vardır.

Hırçın oldukları için, kolayca herkesin kalbini kırabilirler. Onun için iş hayatlarında dikkatli olmaları gerekir. İdareci, cerrah, berber, kimyager ve devlet memuru olabilirler. Fakat, bu işlerde başarılı olabilmeleri için aceleciliklerini ve kalp kırma huylarını terk etmeleri gerekir.

Kavga, münakaşa ve her türlü düşmanlardan uzak durmaları kendileri için hayırlı olur.

İkinci vasıf ( 31 Mart – 9 Nisan )

Cesur ve enerjik olurlar. Devamlı hareket etmeyi severler. Hiçbir şeyden korkmazlar. Hürriyeti severler, idare edilmektense idare etmeyi isterler. Çok çabuk kızarlar. Kavga ve münakaşa etmeye meyillidirler. Çocukları az olur. Kadınlar tarafından çok sevilirler. Ancak, onlarla iyi geçinmek için, çok yumuşak davranmak gerekir. Erkekler tarafından da çok sevilirler. Başlarından iki veya dört nikah geçmesi ihtimali vardır. Ancak, bu nikah kelimesine nişanlanmak ve söz kesmek de dahildir.

Rızkı boldur Hayatları boyunca pek geçim sıkıntısı çekmezler. Sağlıklarına çok dikkat etmeleri gerekir, çünkü mide ve böbrek hastalıklarına karşı istidatları vardır. Ayrıca yaşlandıkları zaman kalp hastası veya felç olma ihtimali de vardır. Sarı veya kahverengi elbiseler giymek, elmas veya yakut taşlı yüzük takmak yıldızlarıyla ahenk içinde olmalarını sağlar. İdareci, politikacı, işyeri sahibi veya iyi bir işçi veya iyi bir devlet memuru olabilirler. Ancak işlerinde başarılı olmak istiyorlarsa, aceleciği ve plansız çalışma huylarını terk etmeleri gerekir.

Üçüncü Vasıf ( 10 – 20 Nisan )

Çeşitli maceralara kapılırlar. Zevk ve eğlenceleri uğruna paralarını sarf etme tehlikesi de vardır. Münasebette bulunduklarıyla alay etmekten de hoşlanırlar.

İşlerinde başarılı ve yıldızlarıyla ahenk içinde olmak istiyorlarsa, kırmızı, mavi veya beyaz renkli elbiseler giymeli ve yakut veya akik taşlı yüzük takmalıdırlar.

Mide ve böbrek hastalıklarına istidatları vardır. Bunun için sıhhatlerine çok dikkat etmeleri gerekir. Bunun için de çok sıkı bir perhiz yapmaları ve tatlı şeyler yememeleri gerekir.

Bu kadınlar bilhassa, çiçekçilik, lavantacılık, şarkıcılık, artistlik, kadın berberliği, doktorluk ve her türlü işçilikte muvaffak olurlar. Ancak, yumuşak davranışlı olmaları ve planlı çalışmaları gerektiğini de unutmamaları gerekir.

Hayat ve Maişeti:

Hayatı çok iyi geçer. Rızıkları boldur. Pek geçim sıkıntısı çekmezler. Arzularına kavuşmak için hiç durmadan çalışırlar. Herkese iyilik ederler fakat her iyilik ettiklerinden kötülük görürler. Çok rüya görürler, fakat çoğunu unuturlar. İnsanlardan uzak yaşaması daha hayırlı olur. Yaşlandıkları zaman itibarları daha da artar.

Mal ve Ticareti:

Erkekler sayesinde çok mal ve para sahibi olurlar. Fakat mallarını gereksiz yerlere sarf ederler. Belki de malının çoğunu bir erkeğe yedirirler. 25 ile 30 yaşları arasında fakir olma tehlikesi vardır. Fakat, 30 yaşından sonra tekrar refah ve huzur içinde yaşarlar.

Kardeşleri:

Eğer varsa kız kardeşleriyle iyi geçinir ve onlarla birlikte oturur. Kız kardeşlerinden zarar, erkek kardeşlerinden ise fayda görürler.

Ana ve baba Münasebeti:

Anneleri babalarından daha çok sever. Onlardan miras yerler.

Evlatları:

Çocuklarının çoğu erkek olur. İlk çocuğu kız olursa, çocuklarından pek hayır görmez. Çocuklarından bir kısmı kendisinden önce vefat ederler.

Hastalık ve İlletleri:

İhtiyarlıklarında çok hasta olurlar. Hastalıklarının çoğu kalp, mide, böbrek ve karın hastalıklarıdır. Kalp veya karın hastalıkları ölümlerine sebep olabilir. Bu hastalıkları önlemek için, arasıra müshil almalarında fayda vardır. Ayrıca bahar ve yaz aylarında limonata ve demirhindi şerbetleri içmelerinde çok fayda vardır. Ekşi şeyler yemekten de fayda umulur. Diğer taraftan, Bahar aylarında kan aldırmaktan da çok menfaat sağlarlar.

Evlilik Hayatı:

Küçük yaşlarındayken evlenmek isteyen çok olur. Fakat, onlarla evlenmezler. Nişanlanmak ve söz kesmek dâhil başlarından 3 veya 5 nikah geçer. İlk eşinden boşanırlar veya ilk eşleri vefat eder. Onlar için en hayırlı koca beyaz veya sarı tenli olan erkeklerdir. Kocaları tarafından çok sevilirler, bunun için de herkes tarafından kıskanılırlar.

Korku ve Ölüm Tehlikesi:

Ölümleri kalp veya karın hastalıklarından olur. Bu kadınların cinlerin tasallutundan korunmaları için temiz bir kağıda safran, misk ve gülsuyu ile kendilerine ait yıldız saatinin mesud bir diliminde, yıldızlarının özel duasını yazdırıp, üzerlerinde taşımalarında çok büyük bir fayda vardır. 2, 7, 20, 25 ve 44 yaşlarında ölüm tehlikesi vardır. Bu tehlikeleri atlatırlarsa 80 sene yaşayacakları söylenebilir.

Yolculukları:

Perşembe günü yola çıkmaları şartıyla kara yolculukları hayırlıdır. Onlar için deniz yolculuklarında hayır yoktur. Çünkü, deniz yolculukları hayatları için çok tehlikeli olabilir. En karlı ve hayırlı yolcucukları Batı ve Güney taraflarına olan yolculuklarıdır. Ayrıca, kamil bir iman sahibi iseler hacca gitmeleri de mukadderdir.

İzzet ve İkbali:

Mevki sahipleri yanında talihleri çok açıktır. Nüfuslu bir adamla dostluk kurup , onun sayesinde mevki ve itibar sahibi olurlar. Herkes tarafından sevilirler. Yaşları ilerledikçe itibarları ve rızıkları daha da artar. Çok azimli oldukları için başladıkları işleri bitirmeden bırakmazlar.

Emel ve Arzuları:

İstekleri çoktur. Her saat yeni bir şey düşünür ve düşündüklerine de sahip olmak isterler. Azmettikleri ve yapmaya karar verdikleri işte başarıya varmadan geri dönmezler. Refah ve bolluk içinde vefat ederler.

Düşman ve Hasetçileri:

Düşman ve hasetçileri çoktur. Hem malını yerler, yüzüne gülerler ve hem de onu kötülerler. Halkla olan münasebetlerinden ötürü çeşitli dertlere uğrarlar. Düşmanları çok olur. Ancak Allah cc Onu düşmanlarına galip ve muzaffer kılar. Halkla münasebette bulunmaktan mümkün olduğu kadar kaçınmaları çok hayırlı olur.

Hülasa bu kadınların en hayırlı günleri Salıdır. Hayırsız günleri Pazartesi ve çarşambadır. Evli iseler Çarşamba geceleri eşleriyle cinsi münasebette bulunmaktan kaçınmalıdırlar.

Onlar için en uygun kumaşlar ipekten olanlardır. Safran renkli elbiseler daha çok mizaçlarıyla ahenk içinde olmalarına yardım eder.

Arkadaş, ortak ve eş olarak tabiatı ateş olanlar uygun ve münasiptir. Tabiatı su olanlardan kaçınmalıdır.

Pazartesi günleri başlayan hastalıkları tehlikelidir. Dana eti yemelerinde fayda vardır. Sığır eti yemekten kaçınmalıdırlar. Ayrıca keçi eti, bakla mercimek ve nohut gibi şeyleri de yememeleri gerekir. Tuzlu yemeklerden de uzak durmalarında fayda vardır.

En uygun koku menekşe, gül ve yasemin kokularıdır. Yalnızken karanlıkta yatmayıp, mutlaka ışık yakmalıdırlar. Yattıkları zaman başlarını doğu tarafına koyarlarsa çok iyi olur O zaman her türlü kötülüklerden emin olurlar.

Birisinden bir dilekleri olduğu zaman Salı günü müracaat ederlerse, dilekleri yerine getirilir. En uygun madenleri demir ve gümüştür.

Cin, şeytan ve insanların şerrinden emin olmak isterlerse, hayırlı bir saatte, temiz bir kağıda misk safran ve gülsuyu ile, kendilerine ait yıldız saatinin mesud bir diliminde, yıldızlarının özel duasını yazdırıp, üzerlerinde taşırlarsa, her türlü bela ve kötülüklerden korunmuş olurlar.

Hayırlı ayları Mart, hayırlı günleri Salı ve Cumartesi ve hayırlı geceleri de Cuma gecesidir. Hayırlı sayısı 5 tir. Hayırlı saati Merih saatidir. Menekşe, gül ve yasemin kokuları onun için hayırlıdır. Canı sıkıldığı zaman oyun havalarını dinlemelerinde pek fayda vardır.

Boğazlarına çok düşkün olduklarından şişmanlama tehlikesine maruzdurlar. Yaşlandıkça iştahları daha da artar. Perhiz yapmaktan çok fayda görürler.

En çok et balık, hamur işleri ve tatlıları severler.

İdareci, cerrah, ressam, müzisyen, artist, terzi, kadın berberi, tuvalet malzemesi imalatçısı veya satıcısı, dişçi ve memur olabilirler. Ayrıca bunlara uygun başka meslekler de seçebilirler.