Sevgili dostlar, Kabalanın gerçek anlamı “almak” demektir. Evrenin sırrını almak, özümsemek…

Kabala, evrenin sırrını açığa çıkarır, yaşamın nasıl çalıştığını inanlara anlatır. Bundan yola çıkarak nasıl istemeli, nasıl almalı, nasıl tutunmalı, nasıl istediklerimizi oldurmanın yolunu açmalıyız gibi belli başlı sorulara cevap verir. Kabala bir öğretiden çok daha fazlasıdır, Kabala bir yaşam felsefesidir…

Kabala insan hayatında eksik olan ne varsa onu açığa çıkaran ve eksikliği gidermek için yollar sunan en eski yaşam öğretilerinden biridir. Bu nedenle geçmişten günümüze değin Kabala felsefesi kullanılarak bir çok uygulama ve etkili işlem yapılmış, çoğunda başarıya ulaşılmıştır. Çünkü, kabalanın temelinde bir şeyi oldurmak ve almak vardır. Kabalanın kadim dili İbranicedir. İbranice yapılan bir çok uygulama ve işlemler kabala felsefesini esas alarak yola koyulur.

Kabala Aşk Büyüsü ise, tamamen almak ve oldurmak temeli ile uygulanır. Şöyle ki;

Sevmek ve sevilmek isteriz, En iyi ilişkilere sahip olmak, aşkın tadını çıkarmak ve güvende hissetmek,
Mükemmel bir ilişki, aşkta devamlılık, sevdiklerimizin mutlu ve güvende olması…

Kabala Aşk Büyüsü, İbranice dili ile ve kabala kadim kaynakları kullanılarak yapılan bir uygulamadır ve kabalanın kendi öğretilerine hakim olmayan bir kimse tarafından hayata geçirilemeyecek kadar zor bir işlemdir. Kabalanın kadim bilgilerine hakim olmak herhangi bir dine mensup olmak anlamını taşımaz. Kabalanın kendi öğretisi her ne kadar İbranice bir dilde yazılsa bile tamamen evrenseldir, ve evrensel yasaların işlemesi ilkesine bağlıdır.

Kabala Aşk Büyüsü, kadim bilgiler ışığında hazırlanır. Temelinde “ALMAK” fiili bulunduğu için, son derece  etkili ve bozulması imkansız işlemlerden biridir.

Kabala felefesi kullanılarak uygulanan Kabala Aşk Büyüsü üzerine yaptığım araştırmalarıma dayanarak size şunu kesinlikle ifade edebilirim: Kabalanın gizli öğretileri kullanılarak yapılan işlemler hedfi onikiden vurur. Çünkü, kabalistik öğretiler yaşama sevgi ve mutluluk katmak amacını taşır.