Çok beğenilirler. Dostları çok olur. Çocukları da çok severler. Mizaçlarında hilekarlığa istidat olduğu için belli bir hal üzere sebat etmezler. Ancak devlet işlerinde, sanatta veya ticaret hayatında bahtları açık olur. Böylelikle hayra nail olurlar.

Makbul bir sanat sahibi, yahut edip, muhasip veya mütehassis bir salim olabilirler. Ayrıca mevki sahibi kimselerle dostluk kurarlar.

Hafif ve değişebilir mizaçtadırlar. Yıldızları olan Utarit in tesiri ile her şeye yatkın olurlar. Anlayışlıdırlar ve hayal güçleri kuvvetlidir. Aynı zamanda pratik zekalıdırlar. Fakat hiçbir zaman kendilerini işlerine veremezler. Uçarı mizaçları hakim olduğu için, azim, sebat ve mesuliyet sahibi değildirler.

Doğdukları gün yıldızlarının açısına göre üç vasfa ayrılırlar.

Birinci vasıf: ( 22 – 31 Mayıs )

Bu tarihler arasında doğan erkekler hazır cevaptırlar. Kötülüklerden ve kötülerden çekinirler. Fakir ve miskinlere yardım etmeyi severler. Çocuklarından bahtları azdır. 50 yaşından sonra hacca gitme ihtimalleri vardır. Bu tarihte doğanların mükemmel hafızaları vardır. Kendilerini işlerine verirlerse muhakkak muvaffak olurlar. Bilhassa yazar, öğretmen, kitapçı, muhasebeci ve mütercimlik işlerinde muvaffak olurlar. Sarı renkli elbiseler giyip, zümrüt veya akik taşlı yüzük taşırlarsa mizaçları ile ahenk içinde olurlar.

İkinci vasıf: ( 1 – 9 Haziran )

Çabuk kızarlar, hiddetleri çoktur. Merhametsiz olup, kan dökmeye temayülleri vardır. Gazaplı, eğlence ve zevke düşkün, kimsenin sözünü dinlemez olurlar.

Bir trafik kazası geçirme yada yüksek bir yerden düşme tehlikeleri vardır. Çalışmaktan zevk alırlar. Ancak başladıkları işlerin sonunu getiremezler. Umumiyetle başladıkları işleri başkaları bitirirler. Birden fazla işle uğraşmamaları faydalı olur. Ayrıca münakaşalara kalkışmamaları da isabetli olur. Sinir hastalıklarına istidatlılardır.

Yeşil, mavi veya kırmızı renkli elbiseler giyer, zümrüt veya akik taşlı yüzükler takarlarsa; mizaçları ile ahenk içinde olurlar. İyi bir hatip, avukat, diplomat, banker, yazar veya kitapçı olabilirler. Ayrıca berberlik, kimyagerlik ve dişçilikte de muvaffak olurlar.

Üçüncü vasıf: ( 10 – 21 Haziran )

Mevki sahipleri arasında muhterem ve bol kazançlı olurlar. Ama haset edenleri de çok olur. Dostlarının ve akrabalarının hilelerine maruzdurlar. Fakat Allah cc ın izni ile bütün düşman ve hasetçilerine galip gelirler. Romatizma ve sinir hastalıkları ve sancılara istidatlıdırlar. Yaşları ilerledikçe kazançları artar ve mertebeleri yükselir. Seyahatlerini güneye yahut kuzeye doğru yaparlarsa hayır ve menfaat sağlarlar. Çocuklarından fayda görürler. Romatizmanın her türlüsüne yakalanma ihtimalleri vardır. Ayrıca sinir hastalıklarına karşı da istidatlıdırlar.

İyi bir hatip, diplomat, memur ve ilim adamı olabilirler. Ayrıca kuyumculuk ve ticaretin diğer dallarında da muvaffak olurlar.

Kahverengi veya sarı elbiseler giyip, parmaklarında da zümrüt veya topaz taşlı bir yüzük taşırlarsa, mizaçları ile tam bir ahenk içinde bulunurlar.

Hayat ve Maişeti:

Hayatları güzel, kazançları boldur. İçleri dışları birdir. Sırlarını sır saklamayı bilmeyenlere söylerler. Layık olmayanlara da iyilik ederler. Akıbetleri hayırdır. Yaşları ilerledikçe rızıkları artar. Şan ve şerefleri yükselir. Herkes tarafından sevilir olurlar. Nimet ve saadet içinde vefat ederler.

Mal ve ticareti:

Küçük yaşlarda malı az olur. Yaşları ilerledikçe malları çoğalır. Ticaretten veya hazine bulmaktan zengin olurlar. Bunun içinde hiç kimseye muhtaç olmazlar. Eğlence ve zevke düşkün oldukları için, mallarını ve paralarını bu yolda sarf ve israf etme ihtimalleri vardır. Hayatlarının bir devresinde ticaretten zarar etme ihtimalleri de vardır. Nihayet her türlü kötülüklerden el ayak çeker, tövbe istiğfar ederler.

Kardeşleri:

Kardeşlerinin ekserisi kendinden önce vefat eder. Yahut memleketlerini terk edip, başka diyarlara yerleşirler.

Ana-Baba Münasebeti:

Ana ve babalarına karşı itaatkar olurlar. Ama yaşları ilerledikçe bu huyları değişip ana babalarına karşı isyankar olurlar. Ana ve babaları kendilerinden önce vefat eder. Onlardan miras olarak mülk ve arazi kalır. Bu yüzden kardeşleri ile arasında ihtilaf çıkma ihtimalleri vardır. Bu sebeple ellerine geçen mirastan hayır görmezler.

Çocukları:

Oğlu yada kızı tek olur. Onlardan bahtı az olur. Erkek çocukları kız çocuklarından fazla ve bir kısmı yaşamaz.

Hastalık ve illetleri:

Yaratılışlarının asıllarında hararet ve rutubet hakimdir. Romatizma ve her türlü sinir hastalıklarına karşı istidatları vardır. Bahar mevsiminde sebze yemekten ve sirke kullanmaktan fayda görürler. Yine bahar mevsiminde bir Çarşamba günü Merih saatinde kan aldırmalarında büyük fayda vardır. Eğer balgamları artacak olursa; 15 gram çörek otu, 15 gram beyaz günlük alıp, bir toprak kap içine koyup, kaynattıktan sonra, içine başka bir şey ilave etmeden bunu 300 gram meyan kökü üzerinden süzüp, öylece içmelerinde çok büyük fayda vardır.

Ayın yengeç burcunda olduğu zaman 6 gram sinameki, 20 gram şeker, 20 helile ve 20 gram demir hindiyi 5 fincan suda kahveymiş gibi kaynatıp sabahları aç karnına içmelerinde de çok fayda vardır. Bu terkip müshil etkisi yapar.

Evlilik Hayatı:

Daldan dala konmaktan zevk alırlar. Bunun için birden fazla evlilik yapma ihtimalleri vardır. Bir kadının sihir yapıp, yemekle yedirme riski yüksektir. Öyle bir durumla karşılaşmaması için veya bu sihrin tesir etmemesi için; temiz bir kağıt üzerine safran, misk ve gülsuyu ile ilgili ayetler yazılacak olursa Allah cc ın izni ile faydasını görürler.

Korku ve Ölüm Hanesi:

7, 11, 17, 25, 40 ve 43 yaşlarında ölüm tehlikeleri vardır. Şayet bu tehlikeleri atlatırlarsa 80 yıl yaşarlar.

Yolculukları:

Yolculuklardan hayır ve fayda görürler. En hayırlı yolculukları Cumartesi günü başlayıp, batıya ve güneye yapılan yolculuklardır. Deniz yolculuğu kara yolculuğuna göre daha hayırlıdır. Yolculuklarında az zahmet çekerler. Büyük mevki sahiplerinden fayda görürler. Yüzünde bir yara izi bulunan iri vücutlu bir şahıstan kendilerini korumaları gerekmektedir.

Emel ve arzuları:

Emel ve arzularına nail olurlar. Bir iş veya başka bir şey için müracaatta bulunmak isterlerse bu işi Çarşamba gününe denk getirmeleri iyi olur. Yeni ay gördükleri zaman bir erkek yüzüne bakacak olurlarsa o ay kendileri için hayırlı olur. Her işleri için Allah cc a sığınıp, tevekkül etmelidirler. Bütün işlerinde iyi niyetle hareket ederlerse işleri yolunda gider.

Düşman ve hasetçileri:

Düşman ve hasetçileri çoktur. Ekmeğini yiyen herkes düşman olur. O’ nu çok kıskanırlar. Fakat, Allah cc ın izni ile hepsine galip olur. Yüzünde bir yara yeri veya herhangi bir eser olan iri vücutlu bir adam onu mahvetmek için uğraşır. Dost, arkadaş, ortak ve eş olarak mizacı hava olanları seçmelidir. Tabiatı toprak olanlarla fazla anlaşamaz. Parmaklarında zümrüt veya firuze taşı bulunan gümüş bir yüzük taşırlarsa çok fayda görürler. Ayrıca koyu mavi ve yeşil renkli elbiseler giymeleri de mizaçları ile ahenk içinde olmalarını sağlar. Bahar aylarında kan aldırmaları iyi olur. Bu işi Arabi ayların 15 inden sonra yapmaları iyi olur.

Herkesin yanında makbul ve muhterem olmak, sevilmek ve her türlü musibetten emin olmak isterlerse; temiz bir kağıt üzerine misk, safran ve gülsuyu ile kendilerine ait yıldız saatinin mesud bir diliminde, yıldızlarının özel duasını yazdırıp, üzerlerinde taşırlarsa çok faydasını görürler.

Azmederlerse her işte muvaffak olurlar. Herkese iyi davrandıkça, başkalarının malına, canına ve ırzına göz koymadıkça bahtları yaver olacaktır. Sadece Allah cc a tevekkül ederek işlerinin neticesini beklemeleri çok hayırlı olacaktır.

Hayırlı günleri Çarşamba, hayırlı geceleri Pazartesi’dir. Hayırlı sayıları 5 tir. Hayırlı saatleri de Utarit’ tir. Canları sıkıldığı zaman hüzzam, segah, uşak ve bestenigar makamlarındaki şarkıları dinleyecek olurlarsa faydalı olur.

Diplomat, devlet adamı, yazar, kitapçı, matbaacı, öğretmen, muhasebeci, mütercim, memur, asker, dişçi, cerrah, berber, komisyoncu, bankacı, avukat, bilim adamı ve çok iyi birer işçi olabilir. Yemekli toplantılarda bulunmaktan zevk alırlar. Fakat yemek yemeğe pek düşkün değillerdir. Yemek seçmezler, az yerler. Bunu içinde çoğu zayıf olurlar. En çok ızgara etleri severler.

Süratli konuşurlar, sesleri sevimlidir. Latifeden hoşlanırlar. Atılgandırlar. Nazik ve mülayimdirler. Nafiz, kurnaz ve keskin zekalıdırlar. Umumiyetle güler yüzlüdürler. Fehim ve feraset, temizlik, zeka, hüner, hile ve hıyanet mümeyyiz vasıflarındandır. Kolay yalan söylerler ve her attıkları yanlış adımdan kolaylıkla kurtulabilirler. Utarit’ in kötü saatinde doğanlar, yalancı, hilekar, dessas ve muğfil olurlar. Bilhassa büyük hırsız ve dolandırıcılar Utarit’ in kötü saatinde doğanlardan olur. Hürriyet ve istikbali severler. Her türlü ilmi öğrenmeye muktedirlerdir. Bilhassa el işlerinde çok mahirdirler. Fakat sanatkar olmaktan ziyade devlet ve fen adamı olmayı isterler. Ticarette de başarılı olabilirler.