1- Genel işlerle ilgili olanlar.
2- Hacet ve istekle ilgili olanlar.
3- Muhabbetle ilgili olanlar.
4- Şifa ile ilgili olanlar.
5- Cin Peri ve zalim gaddar kimseler düşmanlar ve gece karanlığından korunmak için.

Günlere göre vefk yapmak kurallarınada rivayet etmek gerekir, ve en önemli kural okunan esma ayet ve vefk bunlar bir birine uygun olması gerekir yoksa yapılan işten sonuç alınamaz veya tersine geri teper emek ve uğraş boşa gider.

Bu sebeble 5 temel unsura göre hareket etme ve unsurlara göre yapmak iyi bir sonuç alamaya fayda eder ve sonuç alınır. Bu kaideyi bozan uymayan kendine ve çevresine bilerek veya bilmeden zarar verir. Süryani ilmi çok iyi fakat çok tehlikelidir çünkü görünmeyen varlıklar ruhları harekete geçirmek İnsanlara çok büyük zararlar verebilirler buna engel olmak icin dikkatli ve titiz bir çalışma gerekir sayıları çok önemlidir.

Ebced ile hesaplayıp gününü, saatini, yıldızını ve unsurunu bulmalı ve ona göre vefki hazırlanmalıdır. Ki bu vefkten istenen sonuc alınsın. vefk yaparken Unsuruna göre sıralamak ve kaidesine uygun bir şekilde hazırlamak lazımdır hassas bir şekilde çizimin yapılması gereklidir.

Pazar günü Güneş Şemse(Güneş) ayit 6’lı vefki yapılır adıda museddes vefki denir. Makam ve ticaret işlerinde uygun esma veya ayetle hayırlı işlerde kullanılır. Vefk te kullanılan esmaül hüsnayıda bu güne ve yıldızına uyumlu seçip konuyla ilgilisini seçmek lazımdır. Pazar günü yıldız saatinde gece esmasıyla beraber uygulanmalıdır. Abdestli ve üzerindeki kıyafetler temiz olmalıdır.

Pazartesi günü Ay Kamere ayit kamerin (Ay) 9’lu vefki yapılır mutassa dır. şifa ve genel hacet ve hayırlı işler için yapılır bu vefk.Günlük işlerde kullanılmaya müsait bir vefktir. Pazartesi vefki gezegen saatında unsuruna uygun hesaplamaları yapıp sonrası abdest alıp 2 rekat namaz kılıp duasını etmeli ve saaatine riayet etmelidir, Çıkan hesaba göre burcuna uygun tılsım da yazmalıdır. Dua okumak ve namaz kılmak dileğin çabuklaşmasını sağlar.

Salı günü Merih’in günüdür 5’li vefki yapılır ismi ise muhammes’tir. Bunun düşmanı galibe ve şerlerden korunmak için yapılması gereken vefk türüdür. Düşman ve hased insanlardan gelecek zararları engellemek için bu vefkten fayda görülür. Salı günü merihin (mars) vefki yapılır bu yıldız saatinde yapılan işler geneli bir zalimden öç almak malına canına zarar veren insanlardan korunmak ve onların zülmünden kurtulmak için yapılır. Kısacası kötü işlerde uygulanır.

Çarşamba günü Utari’tir 8’li veki yapılır müsemmen ilim ögrenmek ilim irfan tahsil etmek istihare ve gibi işlerde hafıza içinde uygun bir vefk’tir. Çarşamba günü yapılan vefk te ise utarit (merkür) yıldız saatinde yapılan vefkler her türlü hayır işlerinde kullanılır ve kesin faydası görülür. Bu gibi vefkte kullanılan esmaları zikretmek duasını okumak ise dileğin çabuklaşmasını sağlar:

Perşembe günü Müşteri’nin günüdür  4’lü vefki yapılır ona murabba derler, her işte kullanılan bu vefk en fazla kullanılanı ateş unsurudur yani ateş unsurlu yapılırsa dörtlü vefk netice alınır.

Cuma günü Zührenin günü 7’li vefki yapılır müsebba’dır. Evlenmek güzel gözükmek sevgi ve muhabbet içindir. Genel olarak şirinlik için çok etki ve tesir eden bir vefktir.

Cumartesi günü Zuhalin günüdür 3’lü vefki yapılır buna müselles derler. Düşmandan korunmak ve hayırlı işte kullanılan en etkili tutan tesir eden toprak unusurudur sevgi aşk şirinlikte kullanılır. Zuhal yıldız vefkinin en tutarlısı toprak vefkidir, İmamı Gazali söylemiştir üçlü vefk hakkında. Üçlü vefkin en makbulü toprak unsuru olan vefkidir iyilikte her konuda faydası çok çabuk görülen bir vefk çeşididir her farklı amaç ve gayeye uygunluğu ile bilinir.