Melekler bildiğiniz üzere yaratılmışlara yardım eden, yüce yaratıcının emirleri doğrultusunda belli başlı görevleri olan hem ruhani, hem de nurani varlıklardır. Hepimiz böyle biliriz. Peki, meleklerin saf ışık yani nurdan ve sevgiden yaratıldığını biliyor muydunuz?

Uzun süren araştırmalarım beni bu konuda Enokyan yani Melek anlamına gelen bir çeşit dil ve sembolsel yapıya götürdü. İnanılmaz karmaşık ve evrenin sırlarını, hala çözülmeyi bekleyen gizemlerini barındıran bu yapının sadece bir kısmının analizi ve incelenmesinin bile insanlara mucizelerin kapısını açtığını bizzat gördüm ve yaşadım.

Saf ışık ve sevgiden yaratılan varlıkların yardımı ile aşk ve sevgi konularında üstesinden gelinemeyecek problemlerin hızlı ve etkili çözümüne şahit oldum.

Sevgili dostlarım, Enokyan kelimesi İbrani kaynaklara göre Melek anlamına gelir. Ve enokyan alfabesinin kendine özgü bir okunuş şekli vardır. İçinde gizlenen bir enerji olması nedeniyle bir çok marjinal çalışmada ve uygulamada Enokyan alfabesi kullanılır.

Uzun süren deneyimlerim sonucunda gördüm ki, enokyan dili ile yapılan Enokyan Büyüsü işleminin saf sevgi yüklü bu varlıklar sayesinde doğrudan amacına hizmet ettiği bir gerçektir. Enokyan Büyüsü yapılırken kullanılan aynı alfabenin yine gökyüzü pozisyonları ve kişilerin öz doğum anında görevli olan melekleri ile iletişim halinde olmanın etkisi çok büyüktür. Amaçlanan ve istenen sevgi kaynaklı olduğu için yapılan bir çok bağlama işlemlerinde sonuçlar yüzde doksanlara kadar olumlu olmuştur.

Enokyan dili, yaradılışın ilk zamanların kullanılan bir dildir; bu dil ne öğretilebilir vasıftadır, ne de öğrenilebilir bir dil durumundadır. Tamamen metafizik öğeler kullanılarak öğrenilebilir ve bu dilin herhangi bir alfabesi yoktur. Herhangi bir kaynak ya da yazıdan Enokyan Büyüsü yapılamaz ya da melekler herhangi bir çağrıya icabet etmezler. Enokyan Büyüsünün kendine özgü bir yapılış biçimi olduğu gibi, okunuş biçimi de vardır. Yazıldığı gibi okunmayan bir donanıma sahip bu uygulamada günler, geceler ve hatta saatlerin önemi çok büyüktür. Işığın ve sevginin sembolü olan meleklerden aşk ve sevgiyi istemekten daha doğal hiçbir şey yoktur. Bu nedenle Enokyan Büyüsü son derece etkili ve güçlü bir uygulamadır.