Zevk ve sefaya çalgı ve eğlenceye çok düşkün olurlar. Kendilerini de herkesten çok beğenirler. Esmer benizli bir kadının düşmanlık yapmasından korkulur. Bu kadın onun ev hayatını darmadağın etmeye çalışır. Yine, bu kadınlar için kesici bir aletle yaralanmak, denizde veya suda boğulmak veya ateşte yanmak tehlikesi vardır. Ekserisi annelerinden başka bir kadının da sütünü emerler.
Ekseri çocuğu kız olur. Erkeklerden çok zarar görmeler ihtimali vardır. Çünkü arkalarında dolaşan erkekler çok olur.
Çocukları yüzünden hiç kimseye muhtaç olmaz. Onlardan zahmet ve meşakkat görse bile sonunda hayır görür.
Gök mavisi elbiseler giymesi hayırlı olur. Kırmızı renkli elbiseler içinde de çok cazibeli ve güzel görüneceklerinden nazara uğramaları veya kıskanılmaları muhtemeldir. İri vücutlu esmer bir erkekten çekinmelidirler. Çünkü, böyle bir adamın onu kandırıp malını ve parasını yemesi muhtemeldir. Bu kadınlar zeki ve akıllı olurlar, herkese iyilik ederler. Fakat kefil ve ortak olmaktan hayır görmezler.

Doğum günlerinde yıldızlarının açılarına göre üç vasıfa ayrılırlar.

Birinci Vasıf ( 21 – 30 Nisan )

Çok bilirler, hemen hemen her mesele hakkında bilgileri vardır. Fakat, bu kadınların bazıları şehla gözlüdür ve böylelerinin hasetçileri çoktur. Haklarında çok dedikodu yapılır. Hiçbir günahları olmadığı halde, esmer bir kimse tarafından iftiraya uğramalarından ve bu yüzden de çok zarar görmelerinden korkulur. Böyle bir iftiraya uğramaları evlerinin yıkılmasına sebep olabileceğinden, esmer kimselerden sakınmaları çok iyi olur. Çok güzel konuşurlar. Bu sebeple de insanlar arasında sözü sohbeti dinlenir olurlar. Ayrıca, ellerinde her zaman için geçerli bir sanatları olduğundan, vefat edinceye kadar hiç kimseye muhtaç olmadan yaşarlar.

Çivit mavisi, portakal rengi veya limon sarısı renginde elbiseler giymeleri yıldızlarıyla ahenk içinde olmalarını sağlar. Ayrıca akik veya topaz taşlı yüzük taşımaktan da çok fayda görürler.
Öğretmen, muhasebeci, kitap yazan, mütercim, şarkıcı, artist, terzi ve memur olabilirler. Ayrıca süs eşyaları imal edip , bunları satma işinde de muvaffak olabilirler. Ancak, bunlara benzer işlerde de başarılı olabilecekleri şüphesizdir.

İkinci Vasıf ( 1 – 9 Mayıs )

Az konuşurlar, sevimlidirler, gezmeyi severler, yüzlerinde bir ben veya bir alamet vardır. Çok çabuk kızarlar fakat çok çabuk da barışırlar. Uyumayı severler, unutkandırlar. Ayrıca sır saklamayı da bilmezler.

Trafik kazası geçirmeleri veya yüksekçe bir yerden düşmelerinden korkulur. Hasılı, bu kadınlar herkes yanında sevgili ve muhterem olurlar. Severler sevilirler. Zevk ve sefaya da düşkün olduklarından, adlarının kötüye çıkmasından korkulur. İnsanlar arasında tenkit edilecek hareketlerden kaçınması kendileri için çok hayırlı olur.
Sıvı şeylerle ilgili her işte muvaffak olabilirler. Ayrıca, terzi artist , tezgahtar, şarkıcı, sanatkar, çiçekçi ve konfeksiyoncu da olabilirler.
Beyaz, açık sarı ve açık yeşil renkli elbiseler giyip, parmaklarında da opal taşlı bir yüzük taşırlarsa, yıldızlarıyla tam bir ahenk içinde olurlar.

Üçüncü Vasıf ( 10 – 21 Mayıs )

İnatçıdırlar. Yaşlandıkça uysal olurlar. Ayaklarında veya başlarında bir yara eseri bulunur.
Çocuklarının ekserisi erkek olur. Sıhhatlerini muhafaza etmeleri için sık sık yıkanmaları çok iyi olur. Sığır eti yemek mizaçlarının değişmesine sebep olacağından, sığır eti yemekten kaçınmaları kendileri için hayırlı olur. Ayrıca kuru bakla, mercimek ve nohut gibi şeyleri de yememelerinde çok fayda vardır.
Genç yaşlarında zengin, orta yaşlarında fakir ve ahir ömürlerinde yine zengin olurlar. Bu kadınların sıhhatleri iyi olmakla beraber, iştahlarını engellemelerinde fayda vardır. Ayrıca, boğaz hastalıklarına da istidatları vardır.
Bu kadınlar açık mavi, limon sarısı veya siyah renkli elbiseler giyip, parmaklarında da zafir veya opal taşlı yüzük taşırlarsa mizaçlarıyla ahenk içinde olurlar.
Bu kadınlar, şair, artist ressam, şarkıcı ve sanatkar olabilirler. Ayrıca konfeksiyonculukta da başarı sağlayabilirler. Eğer başka bir iş seçtilerse, üzülmelerine mahal yoktur. Çünkü azimleri sayesinde her işi başarabilirler.
Unutulmamalıdır ki, azmin elinden hiçbir şey kurtulmaz. Ancak , inanmak , iman etmek, Allah cc a sığınmak gerekir.

Hayat ve Maişeti:

Geçim sıkıntıları olmaz. Kalpleri saf ve temizdir. Kalplerinde gizli kin, garaz ve husumet yoktur. Hile ve hıyaneti sevmezler. Tatlı sözlü oldukları için hemen hemen her isteklerine nail olurlar. Elleri açıktır. Hiç karşılık beklemeden yardım etmeyi severler. İhanet etmezler ihanet edeni de sevmezler. Bu kadınlar için halktan uzak yaşamak hayırlıdır. Karanlık yerlerde bulunmaktan sakınmaları da çok hayır olur.Yaşlandıkça daha çok sevilirler ve halleri de daha iyiye doğru gider. Rahat ve huzur içinde vefat ederler.

Mal ve Ticareti:

Geçimlerine yetecek kadar paraları ve malları olur. 30 yaşlarına doğru mal ve servetleri daha da artar. Bu yaştan sonra fakirleşmelerinden korkulur. Ancak, daha sonraları yine kimseye muhtaç olmayacak kadar malları olur. Bu kadınların ortak iş yapmalarında hayır yoktur. Ancak, tek başlarına çalışırlarsa daha çok muvaffak olurlar.

Kardeşleri:

Bu kadınların kız ve erkek kardeşleri olur. Talihleri hepsinden çoktur. Küçük yaşlarında ana ve babaları tarafından çok sevilirler. Ancak bu sevgi yüzünden hasede uğrayıp kardeşleriyle aralarının açılması mümkündür. Kardeşlerini çok severler, fakat kardeşleri onları pek sevmediği için, ayrı yaşamaları çok uyun olur

Ana ve baba Münasebeti:

Bu kadınlar ana ve babaları tarafından çok sevilirler. Fakat onlardan ayrılıp başka bir yerde yaşamaları ihtimali vardır. Doğdukları anda yıldızları Zühal’e bakar vaziyette ise, babaları annelerinden önce, aya bakar durumda ise anneleri babalarından önce vefat eder. Onlardan miras yerlerse de bir faydasını görmez israf ve telef ederler.

Evlatları:

Bu kadınların çocuklarının çoğu kız olur fakat ekserisi kendinden önce vefat ederler. Hele birinin vefatına çok üzülürler. Bu kadınların bir veya üç çocuk düşürme ihtimali vardır. Ancak bu düşüklerden sonra doğacak çocuklarından çok hayır görürler.

Hastalık ve İlletleri:

Bu kadınların başlarında kalplerinden ve adalelerinde sık sık hastalık husule gelir bunlara sebep de safradır. Onun için de bağırsaklarını yumuşatıcı şeyler yemeleri iyi olur. Ayrıca Sonbahar mevsiminde balla yapılmış baharatlı macunlardan yemelerinde de çok fayda vardır. En hassas yerleri boğazları olduğu için soğuktan da korunmaları gerekir.

Evlilik Hayatı:

Bu kadınların nişanlanmalar da dahil olmak üzere başlarından üç nikah geçmesi muhtemeldir. Eğer üç kere evlenirlerse, ilk kocalarından ölüm veya boşanma ile ayrılırlar. İkinci kocaları ile geçinemez, boşanırlar. Çünkü ondan çok zahmet ve eziyet çekerler. Bu kadınların esmer bir kadından sakınmaları gerekir. Çünkü, böyle bir kadının yapacağı sihrin evlilik hayatlarını darmadağın etmesi ihtimali vardır. Bu talih sahipleri için en iyi koca, Yengeç, Akrep ve Balık burcunda doğan erkeklerdir.

Korku ve Ölüm Tehlikesi:

2.20.25 ve 35 yaşlarında bir Perşembe günü başlayan hastalıktan ötürü ölüm korkusu vardır. Bunları atlatırlarsa, torunlarının torunlarını görünceye kadar yaşarlar.

Yolculukları:

Bu kadınlar için en hayırlı yolculuklar Cumartesi günleri sabah erken başlayıp batı ve güney istikametlerine doğru olan yolculuklardır. Deniz yolculuğu kara yolculuğundan daha hayırlıdır. Kara yolculukları zararlı olacağından sakınmaları faydalıdır. Kamil bir iman sahibi iseler ve niyet de ederlerse hacca da giderler.

İzzet ve İkbali:

Bu kadınlar esmer erkeklerden çok fayda görürler. Yüksek mertebeli kimselerden de çok menfaat sağlarlar. Bu kadınları, kadınlar çok kıskanır. Bunun için kadınlarla arkadaşlık yapmaktan sakınmaları hayırlı olur. Ancak, bu kadınlar hiç korkmasınlar. Çünkü, Biiznillahi Teala bütün düşmanlarına galip gelirler.

Emel ve Arzuları:

Ümit ve istekleri çoktur. Fakat, arzularına zamanla nail olurlar. Sık sık rüya görürler, ama bu rüyaların çoğu gerçekleşmez. Ancak, akıbetleri hayırdır. Ahir ömürlerinde Allah cc ın bütün nimetleri arasında vefat ederler.

Düşman ve Hasetçileri:

Kadın ve erkeklerden düşmanları çok olur. Aslında, bu kadınlarla her görüşen, onlara haset eder, ekmeklerini yerler, nimetlerine nail olurlar ama haset ederler. Hülasa, bu kadınların hayırlı günleri Cuma ve geceleri de Pazartesidir. Bir iş veya bir dilek için müracaat edecekleri zaman Cuma erken saatlerde müracaat ederlerse muvaffak olurlar. Yeni ay gördükleri zaman, beyaz tenli bir kadın yüzüne bakacak olurlarsa, o ay onlar için çok hayırlı olur.

Yattıkları zaman rahat uyumak istiyorlarsa, başlarını güney tarafına koyup yatmalarında fayda vardır. Sık sık yıkanmaları ve yıkandıktan sonra da vücutlarını iç yağı veya vazelinle ovuşturmalarında çok fayda vardır. Çünkü, romatizma dahil bütün ağrı ve sızılarından böylelikle kurtulabilirler.

Bu kadınlar insan ve cin şerrinden göz ve nazardan emin olup, halk arasında mahbup ve muteber bir kimse olmak isterlerse, kendilerine ait yıldız saatinin mesud bir diliminde, yıldızlarının özel duasını yazdırıp, tütsüledikten sonra üzerlerinde taşıyacak olurlarsa, herkes tarafından sevilir, düşmanlarının elleri ve dilleri bağlanır, hasılı her türlü kötülükten korunurlar.

İlgili dua ile beraber Zühre vefkini de mesud bir saatte yazıp üzerinde taşımakta pek çok fayda vardır. Bu kadınların hemen hemen hepsi çok iyi yemek pişirirler. Ve yine çok güzel sofra tanzim ederler. Temizlik ve tertibe çok dikkat ederler. Balık yumurta, et yemeklerini çok severler. Ayrıca alkole karşı da meyilleri vardır.
Ruhi bir sıkıntı geçirdikleri zamanlarda sabah hüzzam, acemaşiran ve nişaburek makamlarındaki şarkıları dinleyecek olurlarsa ruhi sıkıntılarından kurtulurlar.
Bu kadınlar öğretmen, yazar, muhasebeci, şarkıcı, artist, terzi , memur, tezgahtar, konfeksiyoncu, ressam ve sanatkar olabilirler.
Ancak unutmamalıdır ki, bu burcun kadınları azimleri sayesinde, seçtikleri başka bir meslekte de muvaffak olacak kabiliyette ve yaratılıştadırlar.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]