Zarif, lebib ve büyüklerle büyük küçüklerle küçük olurlar. Düşünerek karar verir ve öyle hareket ederler. Hayal kurmayı severler. Her şeyin yerli yerinde olmasını isterler. Etraflarındakilere yardım etmekten hoşlandıkları gibi tenkit etmeyi de severler. Fakat, dostlarını incitmeye de meyillidirler. Çabuk kızmazlar. Çok iyi bir anne olurlar. Evlilik hayatları umumiyetle başarılı olur. Sıhhatleri de umumiyetle iyidir.

Doğum günlerinde yıldızlarının açılarına göre üç vasıfa ayrılırlar.

Birinci Vasıf ( 24 Ağustos – 2 Eylül )

Kızarlarsa, çabuk barışırlar. Dost ve ahbapları çoktur. Tabiatları itibariyle hileye meyyal ve mevki sahiplerinden bahtları yaverdir.

Malları çoktur. Halk arasında da sevilen ve sayılan kişi olup muhteremdirler. Gösterişe meraklı değillerdir. Kendi mizaçlarını ve etraflarında bulunanları tenkit ederler. Çok müşfik bir anne ve iyi bir ev kadınıdırlar.

Karaciğer, pankreas, dalak, safra kesesi ve göz hastalıklarına karşı istidatlıdırlar. Baş ağrılarından da şikayet ederler. Ayrıca alkol kullanmaktan da sakınmaları gerekir.

Sarı, yeşil, mavi, turuncu veya siyah renkli elbiseler giyip, akik veya topaz taşlı bir yüzük taşırlarsa mizaçlarıyla bir ahenk içinde olurlar.

Öğretmen , muhasebeci, yazar, imalatçı, sekreter ve tercüman olabilirler.

Ayrıca bu saydıklarıma benzeyen işlerde de muvaffak olma şansları vardır.

İkinci Vasıf ( 3 – 12 Eylül )

Düzgün sözlü izzeti nefis sahibi olup , biraz da kibirlidirler. Bir halde ve bir işte sebat etmezler. Hiddet ve gazapları kuvvetlidir. Erkekleri güzellikleriyle tesirleri altına alırlar ve kocalarının da muhabbetini kazanırlar.
Para ve şöhrete düşkündürler. Arkadaş ve dost seçmekte müşkül pesenttirler. Davranışları soğuktur. Yeni şeyler keşfetmeye kabiliyetlidirler. Ama belli bir iş üzerinde uzun zaman çalışmayı sevmezler. .

Sıhhatleri umumiyetle iyidir. Fakat, dalak, karaciğer, pankreas ve safra kesesi hastalıklarına istidatlıdırlar. Hasılı hastalık hastası olmaya meyillidirler.

Beyaz, sarı, yeşil ve açık mavi renkli elbiseler giyip, hanımeli kokusu sürünüp, parmaklarında da akik yahut zümrüt taşlı bir yüzük taşırlarsa mizaçlarıyla ahenk içinde olurlar.

Üçüncü Vasıf ( 13 – 23 Eylül )

Zeki, akıllı, maharetli, gözle gördüklerini elle yapabilen, akıl ve muhakeme sahibi ve tedbirli kişilerdir. Erkekler tarafından çok sevilirler. Yüzlerinde veya karınlarında bir alamet bulunur. Dostlarının çoğu mevki sahiplerinden olur. Tertipli ve düzenlidirler. Fakat zaman zaman sinirlerine hakim olamazlar.

Siyah, mavi veya yeşil renkli elbiseler giyip, lavanta kokusu sürünüp, yakut veya akik taşlı bir yüzük taşırlarsa mizaçlarıyla ahenk içinde olurlar.

Sekreter, yazar sanatkar, öğretmen ve memur olabilirler.

Hayat ve Maişeti:

Hayatları güzel geçer. Maişetleri orta halli olur. Kalpleri saf olduğu cihetle sırlarını herkese söylerler. Elleri çok açık olduğundan yardım etmeyi severler. Ama iyilik ettiklerinden zarar görürler. Güzel yüzlüdürler. Zevk, sefa ve eğlenceyi severler.

Esmer tenli, kısa boylu bir kadından sakınmalıdırlar. Çünkü böyle bir kadın, onların evlerini yıkmak ister. Kadınlardan çok eziyet çekmeleri ihtimali vardır.

Mal ve Ticareti:

Kendilerine yetecek kadar malları olur. Kah zengin kah fakirdirler. Haram kazanmaz ve haram yemezler. Mallarına bir kuruş haram girecek olursa mallarını silip süpürür. Orta yaşlarında mallarını bir erkeğin yemesi korkusu vardır. Fakat sonradan yine kendi maişetine yetecek kadar mal sahibi olurlar.

Kardeşleri:

Kız ve erkek kardeşleri olur. Kendileri kardeşlerinin en zenginidir. Kardeşleri sözünü dinlerler. Eğer doğdukları zaman yıldızları Utarit, Güneşe bakar vaziyetteyse kardeşleriyle araları pek iyi olmaz. Kardeşlerinin çoğu onlardan önce vefat ederler.

Bazıları kardeşleriyle anlaşmazlığa düşer aralarında dava ve münakaşa çıkar ayrılırlar ama sonradan yine birleşirler. Kardeşlerinin hepsine galip ve muzaffer olurlar.

Ana ve Baba münasebeti:

Kardeşlerinden daha çok sevilirler. Ana ve babalarına itaatleri cümlesinden üstündür. Ana ve babalarından miras yerlerse de bunun pek faydasını görmezler.

Evlatları:

Ekserisi erkek olmak üzere bir çok çocukları olur. Onlardan hürmet ve itaat görürler. Çocuklarının bazıları ondan evvel vefat ederler.

Hastalık ve İlletleri:

Küçük yaşlarında bir çok hastalıklardan şikayet ederler. Sinir, safra kesesi, dalak, pankreas ve karaciğer hastalıklarına karşı istidatlıdırlar. Hastalıklarının çoğunun sebebi soğuk hava ve balgamdır. Ara sıra müshil kullanmaları, demirhindi şerbeti içmeleri ve bal yemeleri faydalıdır.

Ayrıca bir miktar helile ve sinamekiyi kafi miktarda şekerle karıştırıp güzelce dövdükten sonra, her sabah bir kahve kaşığı almalarında da çok fayda vardır. Fazla miktarda koyun ve sığır eti yemekten sakınmaları gerekir.

Evlilik Hayatı:

Başlarından bir veya üç nikah geçer. Boşandıkları kocalarıyla tekrar evlenmeleri ihtimali vardır. Kızken talipleri çoktur. Erkeklerden bahtları açıktır. Kocalarıyla çok iyi geçinir ve iyi geçinir ve iyi bir anne olurlar. Bazılarının ilk kocalarının vefat etmesi ikinci kocalarının da mallarını israf edip tüketmesi ihtimali vardır.

Korku ve Ölüm Tehlikesi:

7 aylıktan 12 ayalığa kadar geçen zaman içinde ve 6, 14, 24 ve 40 yaşlarında ölüm tehlikesi vardır. Bunları atlatırlarsa 75 sene yaşayacakları söylenir. Ölüm tehlikesi Salı günü başlayan hastalıklarda vardır.

Yolculukları:

Oturmaları seyahat etmelerinden daha hayırlıdır. Çünkü, yolculuklarında çok zahmet çekerler. Eğer bir yolculuğa çıkmaları gerekirse, bir Çarşamba günü erken saatlerde yola çıkıp güney tarafına gitmeleri hayırlı olur.

Çok rüya görürler, fakat çoğunu uyanmadan önce unuturlar.

İzzet ve İkbali:

Okur yazarlar ve mevki sahipleri yanında bahtları açıktır. Her gittikleri yerde muhterem olurlar. Büyük mevki sahibi bir erkekle dostluk kurup ondan çok yardım görürler.

Emel ve Arzuları:

Akıllarına koydukları şeyi yapmadan vazgeçmezler. Acelecidirler istediklerinin çoğunu elde ederler. Akıbetleri çok hayırlıdır. Nimet ve refah içinde vefat ederler.

Düşman ve Hasetçileri:

Düşmanlarının çoğu sarı veya buğday benizli kadınlardır. Aleyhlerinde yalan söylerler. Kadınların çoğu onlara haset eder ve ölümlerine çalışırlar. Esmer bir kadının sihir yapıp eski bir mezara koyması muhtemeldir.

Dost, ortak ve eş olarak tabiatı toprak olanlar uygundur. Tabiatı ateş olanlardan sakınmaları gerekir.

Sık sık yıkanmalıdırlar. Ayrıca kahve içmelerinde ve sığır eti yemelerinde de fayda vardır.

Yün, pamuk, keten ve ipek elbiseler giymeleri ve bunların da beyaz, mavi veya yeşil olması münasiptir. Hayırlı madenleri gümüş taşları zümrüt ve akiktir.

Herkesin yanında makbul olmak, insan ve cin şerrinden korunmak isterlerse, kendilerine ait yıldız saatinin mesud bir diliminde, yıldızlarının özel duasını yazdırıp, üzerlerinde taşırlarsa Biiznillahi Teala aziz olup, her türlü beladan korunurlar.

Bir dilekleri olduğu zaman Çarşamba günü erken saatlerde başvururlarsa muvaffak olurlar.

Uğurlu günleri Çarşamba, uğurlu sayıları 5 tir. Lavanta, leylak veya limon kokusu sürünüp, mavi, sarı, turuncu yeşil veya siyah renkli elbiseler giyerlerse mizaçlarıyla tam bir ahenk içinde olurlar.

Canları sıkıldığı zaman Hüzzam, Bestenigar, Segah veya Uşak makamındaki şarkılardan dinleyecek olurlarsa bütün sıkıntılarından kurtulurlar.

Artist, sekreter, yazar, muhasebeci, sanatkar, öğretmen, kitapçı veya memur olabilirler. Ayrıca bunlara benzer mesleklerde de muvaffak olabilirler.

Çok iyi yemek pişirirler. Sofra hazırlamakta maharetlidirler. Mide ve bağırsakları çok çabuk bozulur. Bilhassa sebze yemeklerini severler. Pasta ve sütlü tatlıları da iştahla yerler.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]