Kadınları çok severler. Yürürken sallanırlar. Yüzlerinde bir eser veya ben vardır. Dizlerinde ağrı olduğundan, hareket etmeyi pek sevmezler. Çocuklarının çoğu kız olur.
Nazik olduklarından çocukla çocuk ve büyüklerle büyük olurlar. Ziraatla uğraşmaları çok karlı olur. Maharetlidirler. Gözleriyle gördüklerini hemencecik eleriyle yapabilecek kabiliyettedirler. Fakat, başkalarıyla çalışmaları çok iyi olur.
Hissi olduklarından, kendilerini ve münasebette bulunduklarını tahlil ederler. Bir çok şeyler hayal ederler. Hemen hemen her şeyi tenkit ederler. Herkese doğru yolu göstermek istedikleri için çoğu zaman dostlarını incitirler.

Çok çalışırlar ve en sonunda muvaffak olurlar. Etrafında bulunanlara da yardım etmeyi severler. Çok iyi bir baba olurlar. Sıhhatleri umumiyetle iyidir.

Doğum günlerinde yıldızlarının açılarına göre üç vasıfa ayrılırlar.

Birinci Vasıf ( 24 Ağustos – 2 Eylül )

Çok çabuk kızarlar ama çabuk barışırlar. Mevki sahipleri yanında bahtları açıktır. Kadınlardan yana da talihlidirler. Baş dönmesinden şikayet ederler. Mantıklı ve zeki oldukları cihetle herkesin görmedikleri kusurları ve hususları görebilirler. Ayrıca her şeyi tenkit etmekten de zevk duyarlar.
Siyah, mavi, sarı, veya yeşil renkli elbiseler giyip, parmaklarında da zümrüt veya akik taşlı bir yüzük taşırlarsa mizaçlarıyla tam bir ahenk içinde bulunurlar.
Pratik işlerde başarılı olurlar. Bilhassa inşaatçılık, imalatçılık, çiftçilik, madencilik en uygun işlerdir. Ayrıca iyi bir muhasebeci, öğretmen, yazar, kitapçı ve matbaacı olabilirler.
Karaciğer, dalak, pankreas hastalıklarına istidatlıdırlar. Ayrıca alkol kullanmaktan kaçınmaları da çok iyi olur.

İkinci Vasıf ( 3 – 12 Eylül )

Sözü dinlenir. Çocukken erkekler, büyüdükleri zaman da kadınlar arasında muhterem olurlar. Güzel koku ve ziyneti eğlenceyi refah ve süruru, bağ ve bahçeyi, güzel sesi ve çalgıyı severler. Kazançları iyidir. Biraz mağrurdurlar. Kendilerini beğenirler. Zariftirler. İhtiyarlıklarında çok zahmet çekmeleri ihtimali vardır. Çünkü, kazançlarına haset edilir. Tek izdivaç ederler. Para ve şöhret sahibi olmak için çalışırlar. Zeki oldukları cihetle yeni şeyler keşfetmeye istidatlıdırlar. Hareketleri soğuktur. Sevgilerini belli etmezler.
Kendilerini bir tek işe vermezler. Çeşitli işlerle uğraşmak isterler. O zaman da hiçbir şeyi tam manasıyla bilmez kişi olurlar. Methedilmek isterler.
Hastalık hastası olmaya istidatlıdırlar. Bilhassa, dalak, karaciğer, safra kesesi ve pankreas hastalıklarına istidatları vardır. Ayrıca içkiden de sakınmaları gerekir.
Artist, sanatkar, ressam tercüman, kitapçı, yazar ve matbaacı olabilirler

Üçüncü Vasıf ( 13 – 23 Eylül )

Mevki sahibi ve okur yazarlar arasında talihleri açıktır. Fakat, zulme uğrayıp ceza görmeleri ihtimali de vardır. Dizlerinde veya ayaklarında ağrı vardır. Sık sık alerji olurlar. Kaşındıkları zaman uygun bir müshil alıp, onu nöbet şekeri ile karıştırıp, sabahları aç karnına bir kahve kaşığı yerlerse, Biiznillahi Teala faydasını görürler. Ayrıca akciğer ve bağırsak hastalıklarına da istidatları vardır. Sinir sistemleri çabuk bozulur. Hazımsızlık çekerler, apandisit tehlikesi de vardır. Sık sık dinlenmeleri çok iyi olur.
Siyah, mavi veya yeşil renkli elbiseler giyip, lavanta kokusu sürünüp, yakut veya zümrüt taşlı yüzük taşırlarsa mizaçlarıyla tam manasıyla ahenk içinde olurlar.

Hayat ve Maişeti:

Hayatları mesut maişetleri müreffeh olur. Kalpleri temiz olduğu cihetle tövbe etmeyi severler, dindardırlar. Sırlarını herkese söylerler, kıymet bilemeyenlere iyilik ederler. Fakat, akıbetleri hayır ve selamettir . Yaşları ilerledikçe kadir ve kıymetleri artar. Halleri salah edip şan ve şerefleri artar. Nimet ve refah içinde vefat ederler.

Mal ve ticareti:

Yetecek kadar mal sahibi olurlar. Bazen zahmet ve zorluk çekerler. Kâh zengin kah fakir olurlar mallarına bir kuruş bile haram girecek olursa, bütün malları telef olur. Orta yaşlarında yoksul olmaları ihtimali vardır. Ahir ömürlerinde ise geçinecek kadar mal sahibi olurlar.

Kardeşleri:

Erkek ve kız kardeşleri olur. Söz ve amelde birbirlerine uygun olurlar. Eğer doğdukları zaman asıl yıldızları olan Utarit, Güneşe bakar vaziyette ise kardeşleri erkek ve ona asi olurlar. Gurbete giderler ama sonradan yine vatanlarına dönerler. Bazıları kardeşlerinden kötülük görürler fakat, galip ve muzaffer olurlar.

Ana ve Baba Münasebeti:

Ebeveynleri tarafından çok sevilirler. Kardeşlerinin en güzelidirler. Miras yerlerse de faydasını görmezler, telef olup gider. Ana ve babalarına muti oldukları cihetle onların hayır dualarını alırlar.

Evlatları:

Ekseri çocukları erkek olur. Fakat erkek evlatlarından hayır görmezler. Çocuklarının bazılarının kendilerinden önce vefat etmesi, ihtimali vardır. Ancak bir tanesi yaşar. Hasılı, çocuklarından zahmet çekerler.

Hastalık ve İlletleri:

Hastalıklarının çoğu soğuktandır. Karaciğer, dalak, safra kesesi, pankreas hastalıklarına, romatizma, diz ve baş ağrılarına istidatlıdırlar. Hastalıklardan korunmak için helile müshil ve yağ kullanmalarında çok fayda vardır. Ayrıca sık sık kahve içmekte yararlıdır.

Evlilik Hayatı:

Hayatları boyunca 4 kadınla münasebet kurarlar. Başlarından dört nikah geçmesi ihtimali vardır. İlk eşlerinden vefat veya boşanma sebebiyle ayrılırlar. İkinci eşleriyle ömür boyu yaşarlar. Ancak, münasebette bulunduğu üçüncü ve dördüncü kadınlar kendisinden önce vefat ederler.

Malını bir kadının yemesinden korkulur. Bunun için kadınlarla olan münasebetlerinde çok dikkatli olmaları çok iyi olur.

Korku ve Ölüm Tehlikesi:

7, 14, 28 yaşında ölüm korkusu vardır. Bunları atlatırlarsa 75 veya 83 sene yaşarlar.

Yolculukları:

Yolculuk etmeleri hayırlıdır. En iyi yolculukları Cuma sabahı başlayan, doğu veya güneye doğru olan yolculuklarıdır. Çok seyahat ederler, fakat çoğunda zahmet çekip çok yorulurlar.

Kara yolculuklarına yalnız çıkmamalarında fayda vardır. Çünkü bir yolculukta mallarını çaldırmalarından korkulur. Onlar için deniz yolculukları, karayolculuklarından daha hayırlıdır.

İzzet ve İkbali:

Okur yazarlar ve mevki sahipleri arasında muhterem olurlar. Ayrıca herkes tarafından sevilirler. Çok konuşurlar. Mevki sahibi biriyle yapacakları dostluktan çok fayda görürler. Bu sayede şeref ve itibarları artar. Akıbetleri hayırlıdır.

Emel ve Arzuları:

Çok şey isterler ve çoğuna da nail olurlar büyük bir saadet içinde vefat ederler. Dini inanışları çok kuvvetli olduğu cihetle sık sık tövbe ederler. Halleri çok daha iyi olur. Çok hayırlı rüyalar görürler azmettikleri işlerden dönmezler ve muvaffak olurlar

Düşman ve Hasetçileri:

Çoğu düşmanları akraba ve arkadaşlarındandır. Onlar için sarı tenli, iri vücutlu bir erkekten korku vardır. Bu kişi onların zararlarına çalışır. Fakat Allah cc onları her zaman korur.

Akrabaları onlara haset edip, istismar ederek mallarını yerler, sonra da arkalarından dedikodu yaparlar.

Dost, arkadaş , eş ve ortak olarak, tabiatı toprak olanlar uygundur. Tabiatı ateş olanlardan sakınmalıdırlar. Çünkü, düşman ve hasetçilerinin çoğu bu tabiatta olanlardandır.

Beyaz, yeşil ve mavi renkli elbise giymeleri mizaçlarıyla ahenk içinde olmalarını sağlar. Uğurlu günleri çarşambadır. 5 sayısı da onlara şans getirir.

Herkesin yanında makbul olmak, insan ve cin şerrinden korunmak isterlerse, kendilerine ait yıldız saatinin mesud bir diliminde, yıldızlarının özel duasını yazdırıp, üzerlerinde taşırlarsa Biiznillahi Teala aziz olup, her türlü beladan korunurlar.

Her düşündüğünü yapması tehlikelidir. Çünkü halkın diline düşmeleri tehlikesi vardır. Ayrıca sabretmeyi de öğrenmeleri gerekir. Çünkü, sabrın sonu selamettir. Canları sıkıldığı zaman Hüzzam, Bestenigar, Segah ve uşak makamındaki şarkılardan dinleyecek olurlarsa mutlaka faydasını görürler.

Eczacı, yazar, sanatkar, gazeteci, kitapçı, matbaacı, tercüman, muhasebeci ve memur olabilirler.

Yemek hususunda çok titizdirler. Bağırsakları hassas olduğu için sebze yemeleri iyi olur. Mideleri çok çabuk bozulduğu halde tatlıları severler.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]