Zevklerine ve midelerine düşkündürler. Bünyeleri şişmanlamaya istidatlıdır. Şen tabiatlı ve sevimlidirler. Çok konuşurlar, kahkahayla gülerler ve alay etmeyi de severler. Dini inançları kuvvetlidir. Tertip ve düzeni severler. Emretmek isterler ama yine de sulh isterler. Munis olup, iyilik etmeyi severler. Kerim tabiatlı, saf kalpli, zeki ve hürriyet aşığıdırlar. Kanun, kaide ve usullere riayet ederler. Dostlarına karşı da vefakârdırlar. Tabiatın güzelliklerini severler. Her söylenene inanırlar. Dürüsttürler. Aynı zamanda çok cömert olup şükran ve takdir beklemezler. Bencil değildirler. Kendi dertlerini çok büyütürler. Akıllarına geleni hemencecik söylerler. Bazen çok zeki, kurnaz ve neşelidirler. Ama, bazen de melankolik olurlar. Bazılarının dış görünüşleri sakindir fakat içleri devamlı olarak sıkıntılıdır.

Talihleri açık, sözleri tesirlidir. Kavga ve husumetten kaçınırlar.

Doğum günlerinde yıldızlarının açılarına göre üç vasıfa ayrılırlar.

Birinci Vasıf ( 20 – 29 Şubat )

Büyükler ve mevki sahipleri tarafından sevilir sıhhatleri umumiyetle iyidir. Fakat, soğuk algınlığına, göğüs ve karın hastalıklarına istidatlıdırlar. Ayrıca alkol kullanmaya karşı da meyilleri vardır. Kendilerini ikiyüzlü dostlarından korumaları iyi olur. gri veya mavi renkli elbiseler giyip zebercet veya ay taşı bulunan yüzük takarlarsa mizaçlarıyla tam bir ahenk içinde olurlar.

Öğretmen, sanatkar, yazar, madenci, odun ve kömür tüccarı ve emlakçı olabilirler.

İkinci Vasıf ( 1 – 9 Mart )

Tatlı sözlü ve öfkelidirler. Sıcak, cana yakın ve hoş mizaçlıdırlar. Yüksek mevki sahipleriyle münasebet kurarlar. Entrikalardan hoşlanmazlar. Sıhhatleri umumiyetle iyidir. Fakat, soğuk algınlığı, göğüs ve karın hastalıklarına istidatlıdırlar. Ayrıca içki içmeye de meyillidirler.

Mavi veya yeşil renkli elbiseler giyip, yakut veya zafir taşlı yüzük takarlarsa mizaçlarıyla tam bir ahenk içinde olurlar. Din adamı, hukukçu, öğretmen, gemici, artist, memur ve işçi olurlar.

Üçüncü Vasıf ( 10 – 21 Mart )

Ahbapları çoktur. Geçerli bir meslek sahibi olurlar. Onlar için Salı ve Perşembe günleri hayırlıdır. 25 Yaşına kadar zahmet ve meşakkat çekerler ama bu yaştan sonra zengin olurlar. Gezmekten hoşlanırlar. Daima huzursuzdurlar ve kavga etmeye meyillidirler.

Bu vasıfta doğanlar ciğer ve bağırsak hastalıklarına istidatlıdırlar. Ayrıca soğuk almamaya da dikkat etmeleri gerekir.

Bu vasıfta doğanlar kırmızı renkli elbiseler giyip, kristal taşlı yüzük takarlarsa mizaçlarıyla tam bir ahenk içinde olurlar.

Asker, cerrah, dişçi, kimyager, berber, yazar ve ağır işçi olabilirler. Ayrıca bunlara benzer işlerde de başarılı olabilirler.

Hayat ve Maişeti:

Orta hali yaşarlar. Dini inançları kuvvetli olup, halkla münasebetleri saftır. Herkese iyilik yaparlar ve sırlarını da herkese söylerler. Yaşlandıkça halleri iyileşir şan ve şerefleri artar. Nimet ve refah içinde vefat ederler.

Mal ve Ticareti:

Küçükken malları azdır. Hatta fakirdirler. Yaşları ilerledikçe kazanç ve servetleri artar. Halleri iyileşir. Cenabı Hak nihayet ömürlerine kadar kimseye muhtaç olmayacak kadar rızk verir.

Kardeşleri:

Erkek ve kız kardeşleri olur. Bazılarıyla geçinemezler. Kah kavga ederler kah muhabbet içinde bulunurlar. Erkek kardeşleriyle bir para meselesi yüzünden ihtilafa düşmeleri mümkündür.

Ana ve Baba Münasebeti:

Ana ve babalarına karşı saygılı olmadıkları halde, onlar tarafından sevilirler. Ebeveynlerinden ayrılarak başka memlekete giderler fakat yine memleketlerine dönerler. Onlardan epeyce miras yerler fakat faydasını görmezler.

Evlatları:

Ekseri çocukları kız olur. Çocukları muti değildir. Onlardan çok zahmet ve meşakkat çekerler. Oğullarından biri kendilerinden önce vefat eder.

Evlilik Hayatı:

Başından üç veya beş nikah geçer, sarı tenli, sarı saçlı mavi gözlü zevcelerinden çok memnun olurlar. Zevk ve sefaya ve içkiye meyillidirler. Birden fazla evlenecek olurlarsa eşlerinden ikisini boşar, diğeri de kendisinden önce vefat eder.

Hastalık ve illetleri:

Kendilerini soğuktan korumak zorundadırlar. Ayrıca suda boğulmalarından da korkulur. 1, 20, 30 ve 35 yaşlarında ölüm tehlikesi vardır. Bunları atlatırlarsa 85 yıl yaşarlar.

Yolculukları:

Sık sık seyahat ederler. Salı günü başlayan ve doğuya doğru olan yolculukları hayırlıdır. Bu yolculuklarından çok fayda görürler. Hacca gitmeleri de mümkündür. Deniz yolculukları kara yolculuklarından daha hayırlıdır.

İzzet ve İkbali:

Devlet indinde muazzez ve muhteremdirler. Hayatları iyi olduğundan dostları çok olup, halk arasında da makbul kişidirler. Bütün isteklerine kavuşurlar ve mevki sahibi olurlar.

Emel ve arzuları:

Emel ve arzularında sebatkardırlar. Çalışma ve azimleri sayesinde her isteklerine kavuşurlar. Nimet ve refah içinde vefat ederler.

Düşman ve Hasetçileri:

Düşmanlarının çoğu kalem erbabındandır. Esmer benizli bir düşmanından daima çekinmesi gerekir. Çünkü, böyle bir düşmanı ona kötülük etmeye çalışır. Dost, ortak ve eş olarak tabiatı su olanlar münasiptir. Tabiatı ateş olanlardan sakınmaları gerekir.

Düşmanlarının hilesine uğrarlarsa da, Biiznillahi Teala hepsine galip gelirler.

Elbiselerden yün, pamuk ve ketenden mamul olanları giymeleri iyidir. Renk olarak mavi ve beyaz münasiptir. Madenleri kalay ve gümüş, taşları akik ve yakuttur. Bunları kullanmalarında fayda vardır.

Yeni ay gördükleri zaman beyaz tenli bir kadın yüzüne bakarlarsa, o ay kendileri için hayırlı olur. Bahar aylarında kan aldırmaları ve sık sık yıkanmaları da iyidir. Bir dillekte bulunacakları zaman Perşembe günü başvururlarsa muvaffak olurlar. İnsan ve cin şerrinden korunmak , herkes indinde muhterem olmak isterlerse, kendilerine ait yıldız saatinin mesud bir diliminde, yıldızlarının özel duasını yazdırıp, üzerelerinde taşısınlar . Biiznillahi Teala çok faydasını görürler. İlgili duayı yazıp üzerinde taşıyan kişi her türlü belalardan emin ve mahfuz olur. Her gittiği yerde ve işte muvaffak olur.

Sana hiç yorulmadan muradına ereceğini müjdelerim. Üzüntüyü bırak, yaşamaya bak . Sözünü düşünerek söyle, sırrını saklamasını öğren. Senin için hayır ve nusrat, muharrer, saadet ve refah müyesserdir. Her işinin sonu hayırdır.

Canları sıkıldığı zaman Hüseyni, Acemaşiran ve Muhayyer makamındaki şarkıları dinleyecek olurlarsa sakıntılarından kurtulurlar.

Öğretmen, madenci, odun ve kömür tüccarı, emlakçı, yazar, sanatkar, asker, din adamı, dişçi, cerrah, berber, kimyager, gazeteci, politikacı, hakim, avukat, memur, artist veya ağar işçi olabilirler.

Yemek seçmezler. Ne bulurlarsa yerler. En çok et, sebze, meyve ve tatlı severler. Midelerine düşkün olduklarından şişmanlamaya istidatları vardır. Bunun için dikkatli olmaları ve ara sıra perhiz yapmaları iyidir.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]