Şifa ayetleri

ŞİFA AYETLERİ Maddi-manevi bütün hastalıklarda istimdat edebileceğiniz, medet bekleyebileceğiniz bizzat Rabbimiz’in buyurduğu şifâ veren duâlar… KUR’ÂN’DA GEÇEN ŞİFÂ ÂYETLERİ KUR’ÂN’DA GEÇEN İKİ ŞİFÂ Kur’ân-ı Kerim’in bizzat kendisi şifâdır. Peygamber Efendimiz, iki şifâ vardır buyuruyor: “Bunun biri baldır, diğeri Kur’ân-ı Kerim’dir.” (İbn Mâce, Tıp, 7) Mesela Fatiha Sûresi’nin hem yılan ısırması gibi fiziki hastalıklara hem de bir insanın mecnun (deli) olması gibi psikolojik hastalıklara şifâ olduğu hadis-i şeriflerde rivayet edilir. Kur’ân-ı Kerim’in maddi-manevi bütün hastalıklara şifâ oluşu, balın şifâ oluşu ve diğer şifâ veren bilgilerin yanı sıra esas (hakiki) şifâ verici Allah’tır. Çünkü Cenab-ı Hak’kın eş-Şâfi ismi, sıfatı şerifi mevcuttur. Ve bütün şifâlarda Cenab-ı Hak’kın “Ya Şâfi” dediğimiz o isminden tecelli etmektedir. Yani bütün dertlerin devâsı, şifanın kaynağı Yüce Rabbimiz’dir. Esas şifâyı da biz O’ndan bekleriz. Diğerlerini hep vasıta olarak biliriz. ŞİFÂ NE DEMEK? Şifâ; devâ demektir. Şifâ; insanın hastalıktan kurtulması, sıhhat bulması, iyilik...

Devamını Oku

Şahmeran duası

Şahmeran duası

Şahmeran Duası Nasıl Yapılır? İlk olarak duanın niyeti yapılır ve dua, hangi konu için okunacaksa ona göre niyet getirilir. Ben, aşk ve muhabbet için bir niyet örneği yazayım: “Allah’ım, kalbime huzur ve sükunet veren sen olduğun gibi bedenime sıhhat ve afiyet bağışlayan da sensin. Sen, darda kalan her kuluna sınırsız lütuflar sunar, sonsuz ihsanlar yağdırırsın. Bana da ihsanından ve lütfundan bir esinti sun ve beni de kalbimdeki aşka kavuştur. Âmin.” Bu niyet, farklı şekillerde yapılabilir fakat niyetin en önemli şartı, samimiyet ve içtenlik olmalıdır. Ayrıca, duanın niyeti de huzur ve sükunet dolu bir ortamda yapılmalıdır. Örneğin, Kur’an-ı Kerim’in asılı olduğu bir odada hiç kimsenin olmadığı bir ortamda niyet getirmelisiniz. Bu niyetin hemen ardından 33 kez besmele-i şerif okumalı ve şöyle demeliyiz: “Allah’ım halis niyetime ruh ve feyiz ver. Âmin.”   Şahmeran Duası ve Kur’an Sureleri Bu sözü söyledikten sonra ise kıbleye dönmeli ve ellerimizi...

Devamını Oku

Kristal küres falı

Kristal küre falı

Bu fal bakma yöntemi önceleri ziynet eşyalarında yer alan kristal parçalara bakarak farklı bir boyuta geçme ve görülenlerin anlamlandırılması şeklinde iken sonraları kristal bir küreye bakılması şeklini almıştır. Aşağı yukarı 3000 yıldan bu yana uygulanan kristal küreye bakma yöntemi Asur, Pers, Mısır, Yunan, Roma, Çin, Japon, Hint, Kuzey Amerika Yerlileri, Fas, ve Yeni Zelanda Yerlileri gibi antik ve modern milletlerin gelenekleri arasında yer bulmaktadır. Kristal küreye bakarak fal yorumlama yöntemi aslında uyanık biçimde rüya görmeyi andırmaktadır. Bu şekilde ileride oluşabilecek olaylar bilinmeye çalışılır. Bir başka yöntem ise aynaya bakılarak aynanın içerisinde görülen olayların yorumlanmasıdır. Kristal küre vizyon görmeye benzemekle birlikte çoğu zaman bir fal bakma aracı olarak kullanılmıştır.

Devamını Oku

Tesbih falı

Tesbih falı

Tesbih falına bakmanın bir çok yöntemi bulunmaktadır. En çok kullanılan yöntemi şu şekildedir. Önce bir dilek tutulur.Daha sonra yere oturularak tesbihin bulunduğu el dize yaslanır ve hareket ettirilmeden tesbih bir aşağı bir yukarı sarkıtılır. Bu şekilde tesbihte bir hareket gözlemlenmeye çalışılır. Tesbihin hareket yönü kıbleye doğru ise tutulan dileğin gerçekleşeceği varsayılır. Kimileri tesbih falında tesbihin hareket etmesini dileğin gerçeklemesi olarak yorumlasa da, tesbihin yönünün kıble olması dileğin gerçekleşmesinin daha çabuk  ve kesin olacağı olarak düşünülmektedir.

Devamını Oku

Boncuk falı

Boncuk falı

Boncuk falına genel olarak evlilik ve aşk hayatımızı, bizi bekleyen kısmetleri öğrenmek ve yaşadığımız ilişkilerin geleceği hakkında bilgi sahibi olmak için bakılır. Fala bakmak için açık renkli boncukların seçilmesi tavsiye edilir. Çünkü koyu renkli boncuklar şansızlık getirebilir ve olumlu şeylere yorumlanmaz. Açık renkli boncuklardan en az beş tane olacak şekilde alınır ve bir dilek tutulur. Ardından dileğin geçekleşip gerçekleşmeyeceği sorulur. Hafif derin bir kap içinde yerleştirilen boncukların üzerine su serpiştirilmeye başlanır. Su altında kalan boncuk sayısına göre yorum yapılır. Su altında üç ve üzeri boncuk kalmışsa dileğinizin kabul olacağına, üçten az boncuk kalırsa kabul olmayacağına yorulur. Ayrıca boncuk falında yer alan boncukların renklerine anlam verilerek falı yorumlamaya çalışılan boncuk falı bakma yöntemleri bulunmaktadır. Bu yöntemde her bir renk için anlamlar verilirken, diğer taraftan renklerin koyuluğu da renklerin anlam derecelerini oluşturmaktadır.

Devamını Oku

Harf falı

Harf falı

Harf falı harflerden yararlanarak yorum yapmaya çalışılan bir fal türüdür. Bu yöntemde falcı yerde harflerden oluşan bir daire oluşturur. Bu dairenin ortasında dengesini kaybedene kadar döner. Dengesini kaybedip düştüğünde falcının üzerine düştüğü harfler bir araya getirilir ve bunlar yorumlanmaya çalışılır. Bir başka yöntemde ise bir masanın üzerine alfabenin tüm harfleri koyulur ve ipe asılmış yüzüğün masa üzerine bırakıldığında hangi harflerin üzerine düşmüşse bu harfler bir araya getirilerek yorumlanmaya çalışılır. Bu yönteme daktiliomansi adı verilir. Tefromansi harf falı yönteminde ise bir şeyin üzerine külle yazı yazılır ve rüzgara bırakılır. Rüzgarın alıp götüremediği harfler yorumlanmaya çalışılır.

Devamını Oku

Sümer çivi büyüsü

Sümer çivi büyüsü

Yazıyı bulan ilk uygarlığın Sümerler olduğunu bir çoğumuz biliriz. Ancak Sümerler hakkında bilmediğimiz bir diğer önemli konu; mitoloji, fal, büyü ve gökyüzü hareketlerinin ilk defa Sümerler tarafından incelenmesidir. Tarihte büyü, fal ve astroloji kehanet sistemleri her ne kadar mısırlılara dayandırılsa da, ilk defa Sümerler tarafından gözlemlenmiş, incelenmiş ve kullanılmıştır. Sevgili dostlar, uzun süren metafizik araştırmalarım sonucunda edindiğim gözlem ve bilgi bana Sümerlerin büyü ve kehanet hakkında mısırlılardan çok daha önde ve daha etkili oldukları sonucuna varmamı sağlamıştır. Yine araştırmalarıma dayanarak söylemeliyim ki Sümerler, büyü ve fal ilminin gelecek nesillere taşınmasında büyük rol oynamışlardır. Mısır hiyeroglif ve tabletlerinin birçoğunda kullanılan semboller, Sümerlerin çivi ile kil üzerine oydukları simgeler ile büyük benzerlik göstermesinin yanı sıra neredeyse tamamen aynısıdır. Günümüzde evlilik yüzüğü takılması geleneği Sümerlerden gelen bir adettir ve dahası, aşk ve bağlama konularında ilk yapılan etki ve büyüler ise...

Devamını Oku

Kabala büyüsü

Kabala büyüsü

Sevgili dostlar, Kabalanın gerçek anlamı “almak” demektir. Evrenin sırrını almak, özümsemek… Kabala, evrenin sırrını açığa çıkarır, yaşamın nasıl çalıştığını inanlara anlatır. Bundan yola çıkarak nasıl istemeli, nasıl almalı, nasıl tutunmalı, nasıl istediklerimizi oldurmanın yolunu açmalıyız gibi belli başlı sorulara cevap verir. Kabala bir öğretiden çok daha fazlasıdır, Kabala bir yaşam felsefesidir… Kabala insan hayatında eksik olan ne varsa onu açığa çıkaran ve eksikliği gidermek için yollar sunan en eski yaşam öğretilerinden biridir. Bu nedenle geçmişten günümüze değin Kabala felsefesi kullanılarak bir çok uygulama ve etkili işlem yapılmış, çoğunda başarıya ulaşılmıştır. Çünkü, kabalanın temelinde bir şeyi oldurmak ve almak vardır. Kabalanın kadim dili İbranicedir. İbranice yapılan bir çok uygulama ve işlemler kabala felsefesini esas alarak yola koyulur. Kabala Aşk Büyüsü ise, tamamen almak ve oldurmak temeli ile uygulanır. Şöyle ki; Sevmek ve sevilmek isteriz, En iyi ilişkilere sahip olmak, aşkın...

Devamını Oku

Enokyan büyüsü

Enokyan büyüsü

Melekler bildiğiniz üzere yaratılmışlara yardım eden, yüce yaratıcının emirleri doğrultusunda belli başlı görevleri olan hem ruhani, hem de nurani varlıklardır. Hepimiz böyle biliriz. Peki, meleklerin saf ışık yani nurdan ve sevgiden yaratıldığını biliyor muydunuz? Uzun süren araştırmalarım beni bu konuda Enokyan yani Melek anlamına gelen bir çeşit dil ve sembolsel yapıya götürdü. İnanılmaz karmaşık ve evrenin sırlarını, hala çözülmeyi bekleyen gizemlerini barındıran bu yapının sadece bir kısmının analizi ve incelenmesinin bile insanlara mucizelerin kapısını açtığını bizzat gördüm ve yaşadım. Saf ışık ve sevgiden yaratılan varlıkların yardımı ile aşk ve sevgi konularında üstesinden gelinemeyecek problemlerin hızlı ve etkili çözümüne şahit oldum. Sevgili dostlarım, Enokyan kelimesi İbrani kaynaklara göre Melek anlamına gelir. Ve enokyan alfabesinin kendine özgü bir okunuş şekli vardır. İçinde gizlenen bir enerji olması nedeniyle bir çok marjinal çalışmada ve uygulamada Enokyan alfabesi kullanılır. Uzun süren deneyimlerim sonucunda gördüm...

Devamını Oku

Azem büyüsü

Azem büyüsü

Azem Büyüsü Azem büyüsü toplumca çok az bilinen bir çalışmadır. Az bilinmesinin sebebi hem çok zor bir büyü olması, hem de ritüellerinin çok uğraştırıcı ve zaman alıcı olmasıdır. Azem büyüsünün tarihi diğer birçok büyü çalışmalarından daha eskidir. Azem büyüsü bir çeşit koruma tılsımı hazırlama büyüsü anlamına gelir. Çünkü çok keskin ve sonuç veren etkileri vardır. Ancak son derece ehil ve üstat bir zat başarıya taşıyabildiği için çok fazla talep görmemektedir. Turan hoca bu az bilinen azem büyüsü işlemi ile ilgili merak edilenleri bu sayfasında sizler

Devamını Oku