Yüz falı

Özellikle de Yüz Falı bakarken insanların yüz hatlarından kişilikleriyle ilgili çok fazla şey öğrenebilirsiniz.  Kişiliği bir insanın hayatının ne yönde ilerleyeceğini belirler. Böylece yüzüne bakıp bir insanın karakter analizini yaptığınızda onun geleceğine dair yerinde tahminlerde bulunabilirsiniz. Yüz hatları yuvarlak olan insanlar Sır saklamaya bayılsalar da fırsat buldukları gibi dedikodu yapmaya da bayılırlar. Ayrıca bu yüz hatlarına sahip insanların birkaç işte çalışabilecek kadar çalışkan ve becerikli olduğu da görülür. Bu insanların hayata gülmekten zevk aldığını bu nedenle bol bol gülümsediğini görürsünüz. Zaman zaman etraflarındaki insanların başarılarına kızabilir, kıskançlık yapabilirler, ancak bunu bariz bir şekilde belli etmektense hayıflanırlar. Kısa boylu yuvarlak yüzlü insanların daha da bir kıskanç olduğu bilinir. Uzun surat yapısına sahip insanlar Yolculuk ve eğlence aşıkları çıkar, ancak çok savurgan olabilirler. Tutumlu davranmak onlara göre değildir, ayrıca iştahlarına ve keyiflerini düşkündürler. Buna rağmen kilo problemi çekmezler. Hepsi olmasa da çoğu...

Continue reading

Eromansi falı

Eromansi Falı bakma kültürü köklerini doğudan alır. Bu fala bakmak için kâhinin başına bir eşarp geçirmesi ve daha sonra su dolu bir kap alması gerekir. Bir sonraki adımda fal bakılırken kâhin su dolu kaba veya vazoya doğru eğilerek mırıldanmaya başlar bunun sonucu suyun yüzeyinde oluşacak olan dalgalar ona okuyacağı materyali verir. Su falı bakmaya benzediği için bu aslında oldukça zorlu bir yöntemdir ve kâhinin bu konu hakkında epey bir bilgi ve deneyim birikimine sahip olması gerekebilir. Bu falda falına bakan kişinin niyetinin etkisi daha da bir etkilidir.

Continue reading

İskambil falı

Kartlar sadece oyun oynamak için değil aynı zamanda, fal bakmak ve gelecek ile ilgili bilgiler edinmek için de kullanılır. İskambil falı bakmakhem eğlencelidir hem de çok kolaydır. Pek çok yöntemi bulunmasının yanı sıra, kolay yöntemleri de mevcuttur. İskambil falında hem yaşanmışlıkları hem de yaşanacaklarını görmek ve yorumlamak kartlar ile mümkün olmaktadır. Oyun kartlarının sahip olduğu anlamlar ile yorum yapmak zamanla kişinin sezgilerini de kullanmasını sağlayacaktır. Şöyle ki; kartların anlamlarını bildiğiniz zaman, bir durum ile karşılaştığınızda hemen iskambil falı açarak; nasıl bir yol izlemeniz gerektiği konusunda fikir sahibi olabileceksiniz. Bilmeniz gerekenler – Kartların Hava, Su, Ateş ve Toprak olmak üzere dört element ile bağlantılı olduğudur. Her bir elementte 13 kart vardır ve 13 rakamı 13 Kameri Ayı temsil etmektedir. Ayrıca toplamda 52 tane olan kart sayısı da yılın 52 haftasını göstermektedir. – Ateş elementinin kartları; sinek kartları ve kariyeri, tutkuyu ve başarıyı temsil etmektedir. Bu kartlar genellikle başarı ve mutluluğa işarettir. – Hava elementinin kartları; maça kartları ve...

Continue reading

Su falı

Su Falı bilinen tüm fallar arasında en zoru olmasıyla tanınır. Bu zorluğu sebebiyle herkes öyle kolay kolay bakamaz. Bakabilenler de genellikle bir ayet, essam hadimi veya hüddam yoluyla bakabilirler. Yaygın inanca göre Su falı bakacak olan medyumun kalbi temiz olmalıdır. Ayrıca medyum suyu kendi elleriyle doldurmalıdır. Suyun genelde bir bardağa veya tasa konması önerilir. Su konduktan sonra geriye niyet etmek kalır. Bundan sonra medyum fala başlayabilir. Fala bakan kişi ne kadar iyi konsantre olursa o kadar hızlı sonuç alır. Su Falı bakılan yerin sessiz sakin olması, fazla aydınlık değil de tercihen loş, mum ışığıyla aydınlanan bir yer olması önemlidir. Hiçbir şey medyumun dikkatini dağıtmamalı, dikkatini çekmemelidir. Fal bakılırken medyum bu ortamda suyu gözünü kırpmadan incelemeye devam ettikçe suyun yüzeyinde şekillerin oluşmaya başladığını görür. Su yüzeyindeki titreşimler çok önemli olduğundan iyi analiz edilmeli ve yorumlanmalıdır. Su falına herkesin bakamamasına...

Continue reading

El falı

El falına bakılırken oldukça eski bir geçmişe sahip olan astrolojiden de yararlanılmış, gezegenlerin parmakları etkilediğine inanılmıştır ve El Falı ve Astroloji arasında yoğun bir ilişki olduğuna inanılmıştır. El falında elin şekli, bileğin biçimi, parmaklar ve özellikleri, eldeki tepeler (parmaklar altındaki ve avuç kenarındaki kabarıklıklar) ve çizgilerin yorumlanmasındaki esas, bunların göksel katlardan gelen etkiyle oluşan mesajlar içerdiğine inanılmasıdır. İnsan vücudunun gelişimi ve astroloji İnsanın vücudunun gelişiminde embriyodan itibaren aynı zamanda ilah oldukları kabul edilen gezegenlerin etkili olduğuna inanılmıştır. Buna göre, ilk ay boyunca embriyonun yapılanmasında Satürn egemendir. Beden bu gezegenden güç ve besleyici özellikler alır. İkinci ayda ise Jüpiter devreye girer. Bu gezegen de bedenin sahip olması gereken uzuvları almak üzere bedeni hazır hale getirir. Üçüncü ayda Mars, ısısıyla başı oluşturur ve uzuvları birbirinden ayırır. Dördüncü ayda da Güneş kalbi yaratır. 120. günden itibaren ise doğum anı dahil, alınan...

Continue reading

Sayı falı

Numeroloji de astrololoji kadar eski bir geçmişe sahiptir. Sayıların kendi içinde bir dil oluşturduklarına inanılır. Her sayının bir gücü vardır. Bu güç sadece çokluk ve miktarı belirten bir güçte değil, aynı zaman da eşyaların birbiriyle olan ilişkileri, doğanın ilkeleri arasında var olan bir bağda bulunmaktadır. Rakamlar 1’den 9’a kadar uzanan şekillere indirgenmiştir. İnsanların kaderi ile sayıların ilişkisinin olduğuna inanılmıştır. Numerologlara göre bütün evren saf matematik sayılar üzerine kurulmuştur. Matematik ise 9 sayıdan oluşmaktadır. Bu basite indirgeme yöntemiyle de evrendeki olayların tümünün sayıların etkisinde olduğu düşünülmüştür. Gezegenler ve numeroloji El falında ele etki eden her gezegenin bir sayısının da olduğuna inanılmış, bu sayılar da gezegenlerle ilişkili sayılmıştır. El falında yorum yapılmadan önce ilk olarak kişinin önemli sayısını bulmak gerekmektedir. Kişi için önemli olan sayıların ilki, doğum günüdür. Doğum gününün sayılarının toplanıp bir tek sayıya düşürülmesi sonucu kalan sayı o kişinin...

Continue reading

Tesbih falı

Tesbih falına bakmanın bir çok yöntemi bulunmaktadır. En çok kullanılan yöntemi şu şekildedir. Önce bir dilek tutulur.Daha sonra yere oturularak tesbihin bulunduğu el dize yaslanır ve hareket ettirilmeden tesbih bir aşağı bir yukarı sarkıtılır. Bu şekilde tesbihte bir hareket gözlemlenmeye çalışılır. Tesbihin hareket yönü kıbleye doğru ise tutulan dileğin gerçekleşeceği varsayılır. Kimileri tesbih falında tesbihin hareket etmesini dileğin gerçeklemesi olarak yorumlasa da, tesbihin yönünün kıble olması dileğin gerçekleşmesinin daha çabuk  ve kesin olacağı olarak düşünülmektedir.

Continue reading

Kristal küre falı

Bu fal bakma yöntemi önceleri ziynet eşyalarında yer alan kristal parçalara bakarak farklı bir boyuta geçme ve görülenlerin anlamlandırılması şeklinde iken sonraları kristal bir küreye bakılması şeklini almıştır. Aşağı yukarı 3000 yıldan bu yana uygulanan kristal küreye bakma yöntemi Asur, Pers, Mısır, Yunan, Roma, Çin, Japon, Hint, Kuzey Amerika Yerlileri, Fas, ve Yeni Zelanda Yerlileri gibi antik ve modern milletlerin gelenekleri arasında yer bulmaktadır. Kristal küreye bakarak fal yorumlama yöntemi aslında uyanık biçimde rüya görmeyi andırmaktadır. Bu şekilde ileride oluşabilecek olaylar bilinmeye çalışılır. Bir başka yöntem ise aynaya bakılarak aynanın içerisinde görülen olayların yorumlanmasıdır. Kristal küre vizyon görmeye benzemekle birlikte çoğu zaman bir fal bakma aracı olarak kullanılmıştır.

Continue reading

Kahve falı

Kahve Falı bakmakkökenlerini antik dönemler kadar geriden alan son derece klasik bir kültürdür. Müslüman ülkelerin, özellikle de Türkiye’nin, büyük bir eğilim gösterdiği bu fal bakma yöntemi kahveler yudumlandıktan sonra en son dipte kalan telveye bakılarak gerçekleştirilir. Telvede oluşan şekiller detaylı bir şekilde incelenir ve yorumlanır. Fal bakan kişinin hissettikleri yorumlarda ağırlık gösterir. Günümüzde arkadaş ortamlarının vazgeçilmezi, hatta en büyük eğlencesi haline bile gelmiştir. Kahve falına bakabilmek için mobil uygulamalar bile çıkmıştır. Yalnız bu fal daha çok bakan kişinin duyguları üzerine kurulduğu için böyle mobil uygulamalar ve teknik fal kitapları sizi yanlış yönlendirebilir. Her falda olduğu gibi bu fala da başlarken niyet son derece önemlidir. Nasıl Bakılır? Fal bakmakson derece büyük bir konsantrasyon gerektiren ve kuralları olan bir iştir. Eğlence olsun diye baktığınız kahve falının bile basit de olsa kuralları vardır. İlk kural kahve fincanını saatin tersi yönünde...

Continue reading

Harf falı

Harf falı harflerden yararlanarak yorum yapmaya çalışılan bir fal türüdür. Bu yöntemde falcı yerde harflerden oluşan bir daire oluşturur. Bu dairenin ortasında dengesini kaybedene kadar döner. Dengesini kaybedip düştüğünde falcının üzerine düştüğü harfler bir araya getirilir ve bunlar yorumlanmaya çalışılır. Bir başka yöntemde ise bir masanın üzerine alfabenin tüm harfleri koyulur ve ipe asılmış yüzüğün masa üzerine bırakıldığında hangi harflerin üzerine düşmüşse bu harfler bir araya getirilerek yorumlanmaya çalışılır. Bu yönteme daktiliomansi adı verilir. Tefromansi harf falı yönteminde ise bir şeyin üzerine külle yazı yazılır ve rüzgara bırakılır. Rüzgarın alıp götüremediği harfler yorumlanmaya çalışılır.

Continue reading