Tabiatları hırçındır. Mazarratı severler. İrade ve tahammülleri fazladır. Kendilerini her zaman hayata hazırlarlar. Er geç muvaffak olurlar. Ancak işe başlamak için geç karar verirler. Fakat, işe başladıkları zamanda o işte başarıya ulaşacaklarına inanırlarsa o işi bitirmeden bırakmazlar. Hasılı azim ve sebatları sayesinde başaramayacakları iş yoktur.

Otoriterdirler. Hep kendi fikirlerinin kabul edilmesini isterler. Çok hiddetlidirler. Kızdıkları zaman onları teskin ekmek oldukça zordur. Haksızlığı da tahammülleri yoktur.

Kurnaz, saldırgan ve kavgacılardır. Sevgileri kuvvetli ve devamlı olup, ihanete de tahammülleri yoktur.

Kadınların şerrinden sakınmaları gerekir. Sıhhatleri umumiyetle iyidir. Fakat, sinir, kasık ve tenasül organları hastalıklarına istidatlıdırlar.

Doğum günlerinde yıldızlarının açılarına göre üç vasıfa ayrılırlar.

Birinci Vasıf ( 24 Ekim – 2 Kasım )

Hilekar ve lisanları akrep gibi sokucu olup, ortalığı karıştırırlar. Hayatta hem yükselebilir ve hem de çok alçalabilirler. Cinsi münasebete düşkündürler. Kadınlarla olan münasebetlerine dikkat etmezlerse; başlarına bir çok bela gelebilir. Hiddetlerini kontrol etmezler. Herkesi tenkit ederler fakat kendi hata ve kabahatlerini hiç görmezler. Musibet ve belalara karşı dayanıklıdırlar.

Kan kırmızısı ve deniz mavisi elbiseler giyip, parmaklarında topaz taşlı bir yüzük taşırlarsa mizaçları ile tam bir ahenk içinde olurlar.

Bu vasıfta doğanlar, kasık ve tenasül organı hastalılarına istidatlı olduklarından, kendilerini korumalıdırlar.

Bu vasıfta olan erkekler; asker, doktor, berber, çiftçi ve çok iyi bir işçi olurlar.

İkinci Vasıf ( 3 Kasım – 13 Kasım )

Zevk ve sefayı, içki ve işreti severler. Gözlerinden şikayet ederler ve yüzlerinde de bir alamet vardır. Bu vasıfta doğanların düşmanları çoktur. Hatta düşmanlarından birisi canlarına kast edecek kadar azimlidir.

Bu vasıfta olanların bazıları çok şüpheci ve maddeye düşkün olurlar. Kasık, karın boşluğu, kalp, gırtlak, kan ve tenasül uzvu hastalıklarına istidatlıdırlar. Bu vasıfta olanlar kırmızı, sarı ve kahverengi elbiseler giyip, parmaklarında da kristal veya topaz taşlı bir yüzük taşırlarsa; mizaçları ile ahenk içinde olurlar.

Bu vasıfta doğanlar idareci, subay, cerrah, dişçi, kimyager, berber, polis, yazar ve kesici aletlerle yapılan bütün işlerde başarılı olabilirler.

Üçüncü Vasıf ( 14 Kasım – 22 Kasım )

Kadınlara meyyal olup, eğlence, zevk ve sefaya da düşkündürler. Herkesle dost olurlar. İyi kötü ayırmadan herkese yardım ederler. Kah zengin, kah fakir olurlar. Sonları hayırlıdır. İleri yaşlarında isteklerine kavuşur ve bolluk içinde vefat ederler.

Bu vasıfta doğanlar hislerini ve hiddetlerini kontrol etmeyi öğrenmelidirler. Ayrıca kadınların gizli düşmanlıklarına karşı da tedbirli olmalıdırlar. Karın, kasık ve tenasül uzvu hastalıklarına istidatlıdırlar. İçki ve gece hayatından da sakınmalıdırlar. Mavi ve beyaz renkli elbiseler giyip, parmaklarında da zafir, yakut veya zümrüt taşlı bir yüzük taşırlarsa mizaçları ile ahenk içinde olurlar. Şarkıcı, cerrah, kimyager, artist, terzi ve tamirci olabilirler.

Hayat ve maişeti:

Hayatları iyi, maişetleri orta olur. Kah zengin ve kah fakirdirler. Bazen ferah içinde, bazen de müşkülat içinde yaşarlar. Ancak, yaşlandıkça rızıkları artar, halleri iyileşir.

Mal ve ticareti:

Kazançları iyi olur ama bunu zevk, sefa ve oyuna sarf ederler. Bu yüzden fakirleşirler. En sonunda tekrar rahata kavuşurlar. Hasılı hayatlarının bir döneminde zengin, bir döneminde de fakir olurlar.

Kardeşleri:

Çoğu kız olmak üzere, kız ve erkek kardeşleri olur. O, hepsinin en güzeli ve en iyisidir. Kardeşleriyle bazen geçinir bazen de münakaşa ederler. Kardeşlerinin çoğu kendisinden önce vefat ederler.

Ana-Baba Münasebeti:

Küçük yaşlarda ebeveynlerinden bahtları yoktur. Anaları, babalarından önce vefat eder. Miras kalmaz, dua da almaz.

Evlatları:

İlk çocukları kız olursa; çocuklarının çoğu erkek olur. Çocuklarının birinden çok hayır görür ve onun yüzünden refaha kavuşurlar.

Hastalık ve illetleri:

Hastalıklarının çoğu soğuk algınlığından, sıtma, safra galebesi ve baş dönmesinden olur. Ayrıca kasık, karın boşluğu, gırtlak, kan ve tenasül organı hastalıklarına istidatlıdırlar. Yaz aylarında limonata ve demir hindi şerbeti içer ve ara sıra da müshil kullanırlarsa çok faydasını görürler.

Evlilik hayatı:

Başlarından iki nikah geçme ihtimali vardır. Bu halde birinci eşlerinden boşanırlar, ikinci eşleri ile bir ömür boyu yaşarlar. Göğsünde bir ben bulunan kadından çok kahır çekerler. Genç kadınlar tarafından çok sevilirler. Kendileri de genç kadınları severler.

Korku ve ölüm tehlikesi:

3 ile 40 yaşlarında ölüm tehlikesi vardır. Bunları atlatırlarsa 74 sene yaşarlar. Çarşamba günü başlayan bir hastalıktan korku vardır.

Yolculukları:

Çok yolculuk ederler. Salı günü çıktıkları yolculuklardan çok hayır görürler. Kara ve deniz yolculuğu hayır bakımından müsavidir. Bu yolculuklardan fayda görmezler. Geriye yorgunluk ve zahmet kalır. Bir kara yolculuğu esnasında malının çalınmasından endişe edilir.

İzzet ve ikbali:

Mevki sahipleri, okur yazarlar ve hükümet katında muhterem ve muazzezdirler. Yüksek mevki sahibi bir zattan çok menfaat görürler. Sanat ve ticarette başarılı olurlar. Bulundukları muhite göre yüksek bir mertebeye çıkarlar. Şöhret kazanırlar ve herkes onlara hürmet eder.

Emel ve arzuları:

Emel ve arzularında kararlıdırlar. Bir kere karar verdiklerinde asla geri dönmezler. Böylece ümit ve isteklerine kavuşurlar. Ahlakları güzel, akıbetleri hayırlı olur.

Düşman ve hasetçileri:

Dost ve akrabalarından düşman ve hasetçileri çoktur. En büyük düşmanları yüzünde bir alamet ve ayağında yanık eseri olan, esmer tenli bir erkektir.

Tabiatı su olanlarla dostluk kurmaları, tabiatları ateş olanlardan sakınmaları iyi olur. Pamuk elbiseler ve beyaz renk münasiptir. Madenleri gümüş, uğurlu taşları akiktir. Yeni ay gördükleri zaman bir kadın yüzüne bakacak olurlarsa; o ay kendileri için hayırlı olur. Salı günü işlerine başlayacak olurlarsa muvaffak olurlar. Salı günü öğle vakti müracaat ederlerse hacetleri yerine gelir.

Her türlü musibetten, insan ve cin şerrinden mahfuz olmak ve insanlar arasında muhterem olmak isterlerse; temiz bir kağıt üzerine misk, safran, gülsuyu ile kendilerine ait yıldız saatinin mesud bir diliminde, yıldızlarının özel duasını yazıp üzerlerinde taşımaları çok faydalıdır.

Asker, doktor, berber, çiftçi, cerrah, dişçi, kimyager, polis, yazar, terzi, tamirci, artist, şarkıcı ve çok iyi bir işçi olabilirler.

Sıkıntılı zamanlarında neva, ısfahan, yegah makamında şarkılar dinleyecek olurlarsa; çok faydasını görürler. Ayrıca marş dinlemelerinde de fayda vardır.

Zeytin ekmekle bile karınlarını doyurabilecekleri gibi, pahalı ve gösterişli yemeklerden de hoşlanırlar. İştahları çok olduğundan rejim yapmaları çok iyi olur.