BÜYÜ

Büyü Allah-u Teala’nın Bakâra Suresi’nde Harut ve Marut isimli iki melek ile yeryüzüne insanları denemek

MUSKA

Muska, içerisinde Ayet-i Kerimelerin, Peygamber Efendimizin (S.A.V.) mûbarek dualarının bulunduğu özellikle

TILSIM

Tılsım, esrarlı bir kuvvet taşıdığına, insanları koruduğuna veya uğur getirdiğine inanılan, tabiat veya insan eseri olan bir

VEFK

Başımıza gelen bazı olaylar karşısında çok defa şaşırır, hayrete düşer veya bazılarının yaptığı gibi kendimizi bir şey

Cinler alemi

CİNLER ALEMİ

YAPILARI VE ÖZELLİKLERİ

Kur’an-ı Kerim’de “CİN” kelimesiyle, toplumumuzda ise bölgesel olarak farklı isimlerle adlandırılan ancak gerçekte normal insanlar tarafından görülemeyen varlıklardır.
NAZAR
DİĞER BİR ADIYLA
GÖZ DEĞMESİ
Nitekim Araplar, göz değmesi için “İsabet’ül-ayn” tabirini kullanırlar. Nazar kelimesi Türkçede “Kem Göz” anlamına gelmekte “nazara gelme, nazara uğrama, nazar değme ve nazar etme “şeklinde kullanılmaktadır.
Göz degmesi
Havass ilmi

HAVASS İLMİ

Havass İlmi, Cenab-ı Hakk’ın yarattığı alemlerin maddi ve manevi boyuttaki özelliklerinden yararlanılarak yaratılanlara, çözümler sağlayan bilim dallarının genel ismidir. Havas İlmi genel bir ifade olup altında birçok alt bilim dalını barındırır.