Dualar

Sıkıntı duası

SIKINTILI ZAMANLARDA OKUNACAK DUA

 

“Ya mûnise’l-mustevhişîn, yâ enîse’l-muteferridîn, yâ zahira’l-munkati’în, yâ mâle’l-mukillîn, yâ kuvvete’l-musted’afîn, yâ kenze’l-fukarâ, yâ mevdi ‘ bir şekvâ’l-ğurabâ, yâ muteferriden bi’l-celal, yâ ma’rûfen bi’n-Neval, yâ kesira’l-ifdâl, ağisnî inde Kurbeti bi-hakki Muhammedin ve âlihî.”

(Ey yalnızların, kendi başına kalmışların arkadaşı, ey umutsuzluğa düşmüşlerin yardımcısı, ey yoksulların sahibi, ey zayıfların gücü, ey fakirlerin hazinesi, ey gariplerin sığınağı, ey kudretin yalnız kendine mahsus olduğu, ey ihsanı ile tanınmış, keremi sonsuz Rabbim, Muhammed ve âli yüzü hürmetine sıkıntımı gider.)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir