Fal bak

Sayı falı numeroloji

Numeroloji de astrololoji kadar eski bir geçmişe sahiptir. Sayıların kendi içinde bir dil oluşturduklarına inanılır. Her sayının bir gücü vardır. Bu güç sadece çokluk ve miktarı belirten bir güçte değil, aynı zaman da eşyaların birbiriyle olan ilişkileri, doğanın ilkeleri arasında var olan bir bağda bulunmaktadır. Rakamlar 1’den 9’a kadar uzanan şekillere indirgenmiştir.

İnsanların kaderi ile sayıların ilişkisinin olduğuna inanılmıştır. Numerologlara göre bütün evren saf matematik sayılar üzerine kurulmuştur. Matematik ise 9 sayıdan oluşmaktadır. Bu basite indirgeme yöntemiyle de evrendeki olayların tümünün sayıların etkisinde olduğu düşünülmüştür.

Gezegenler ve numeroloji

El falında ele etki eden her gezegenin bir sayısının da olduğuna inanılmış, bu sayılar da gezegenlerle ilişkili sayılmıştır. El falında yorum yapılmadan önce ilk olarak kişinin önemli sayısını bulmak gerekmektedir. Kişi için önemli olan sayıların ilki, doğum günüdür. Doğum gününün sayılarının toplanıp bir tek sayıya düşürülmesi sonucu kalan sayı o kişinin kişilik sayısını vermektedir. Mesela 25 08 1962 de doğmuş olan bir kişinin kişilik sayısı 2+5=7 olacaktır. Doğum gününün, ayının ve yılının sayılarının toplamı sonucu elde edilen sayı ise, o kişinin kader sayısıdır. Kalan sayının 9’dan büyük olması durumunda bu rakamlar tekrar toplanır.

Ta ki bir tek sayı kalıncaya kadar. Kader sayısının nasıl bulunduğunu yine aynı tarih üzerinde gösterelim. Doğum günü 2+5=7, doğduğu ay 0+8=8 ve de doğduğu tarih toplanarak 1+9+6+2=18 olarak bulunmaktadır. Daha sonra çıkan bu sonuçlar tekrar toplanıp 7+8+18=33 sayısına ulaşılmaktadır. Fakat 33 sayısı 9’dan büyük olduğu için bu sayıların tekrar kendi içlerinde 3+3=6 şeklinde toplanarak tek bir sayıya indirilmesi gerekmektedir. Son olarak bulunan bu 6 sayısı o kişinin kader sayısı olacaktır. Günümüzde de bilgisayarlardan falla ilgili sitelerde kişilerin önemli sayıları bulunmaktadır.

Görüldüğü gibi sayıların güçlerinin olduğuna, insanın kaderini bile şekillendirdiğine inanılmıştır.

Bu işlemlerin sonunda çıkan sayılar ve etkisinde bulunduğu gezegenler ise şöyle sıralanmaktadır.

1- Güneş          6- Venüs

2- Ay               7- Neptün

3- Jüpiter       8- Satürn

4- Plüton        9- Mars

5- Merkür      22 – 11 Uranüs

Uranüs’ün numaraları olan 22 ile 11 sayısına özel bir anlam yüklenmiş, bu sayıların mistik özelliklerinin olduğuna inanılmıştır. 11 sayısı 1+1=2 şeklinde, 22 sayısı da 2+2=4 olarak ifade edilse de, bu sayıların 2 ve 4’den farklı oldukları düşünülmüştür. 11 ve 22’ye kendilerine has, özel anlamlar verilmiştir. Gezegenlere ait sayıların özellikle kişinin kaderi ve mesleğini belirlemede daha etkili olduğuna inanılır.

Numerolojide harfler

Bazılarına göre ise her ismin titreşimsel bir sayısı vardır. Bu sayıya ise ismin harflerini rakamlara çevirip toplayarak 1’den 9’a kadar olan temel sayılara indirgeme yoluyla ulaşılmaktadır. İnsanın gelişmiş kişiliğinin bir ifadesi ve başarı ya da isteğe götüren bir anahtarı olarak, bu sayının isim sayısıyla veya doğum sayısıyla uyumlu olması gerekmektedir. Ayrıca insanın görünen kişiliğinin sayısını o kişinin isminde bulunan sessiz harflerin toplamı, görünmeyen kişiliğinin sayısını da sesli harflerin toplamının vereceğine inanılmıştır. Bunun içinde her harfe bir sayı değeri vermişlerdir. Bunlar şöyle sıralanmıştır.

Kişinin ismindeki harflerin değerleri ve doğum gününün tarihleri toplanarak o kişinin kişilik sayısı ile kader sayısı bulunmaya çalışılmış daha sonra da çıkan sayıların ifade ettiği gezegenler bulunarak bunlar el falında kullanılmıştır.

Bazıları ise biraz farklı olarak kader ve doğum sayısını şöyle bulmuşlardır. Kişinin doğum günü, ayı ve yılı alt alta yazılarak toplanmıştır. Doğum günü sayısı ise kişinin doğum günü eğer iki rakamdan oluşuyorsa bu iki rakamın yan yana yazılarak toplanmasıyla belirlenmektedir. Diğer işlemler aynen uygulanmakta ve çıkan sayıların gösterdiği özelliklere bakılmaktadır. Kader sayısının kişiliğin temel eğilimlerini ve soydan gelen kalıtımsal yeteneği vereceğine, isimlerin analizinin de kişinin bunlardan neler çıkarabileceğinin değerlendirmesini yaptığına inanılmıştır.

Numerolojide Cifr ve ebced

Harfleri sayılara dönüştürme işlemi mistik düşünceli Müslümanlar arasında Kuran yorumlama, gelecekten haber verme ve şiir sahasında oldukça karmaşık işlemlere yol açmıştır. Sayılar ve harflerin oluşturduğu biçimlerden yararlanarak gelecekle ilgili tahminlerde bulunma işi olan bu ilme ise İslami literatürde “cifr”’denilmiştir. Ayrıca ebced hesabı da kullanılmıştır. Her harfi bir sayıyı karşılayan sekiz 

Numeroloji ve Kabala

Numerolojiyle Kabalistler de ilgilenmişlerdir. Fakat onların yöntemi daha karmaşık bir yapıya sahiptir. X. yüzyılda Basra’da Berrak Kardeşleri anlamına gelen felsefe yolu ile dini ve insanları kurtarmayı gaye edinen aşırı Şii ve İsmail’i eğilimli bir gizli dernek olan İhvan-ı Safa’ya göre ise Pisagor Harranlı bir bilge olarak görülmüştür. Rivayete göre, Enoch (Hz. İdris) yani Hermes Tris-megistos da Harran’daki Sabiilere gönderilmiş olan bir peygamberdir. Bu kişinin sayı mistisizminde bir usta olduğunu düşünmüşlerdir. İhvan-ı Safa’ya göre numeroloji her şeyin temeli olan birlik ilkesini anlamak için kullanılan bir yoldur. Diğer bütün bilimlerin kökü ve tabiatın üstünde bir ilimdir.

İbn Arabi ise Fütuhat-ı Mekkiye adlı eserinde harflere ve rakamlara yer vererek harfleri 4 mertebeye taksim etmiştir. Birincisi 7, ikincisi 8, üçüncüsü 9, dördüncüsü 10 feleğe aittir. Harflerin yaşlılık, kuruluk, sıcaklık, soğukluk gibi dört temel tabiatına da işaret edilir. (A.Uygun-YLT)

 

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir