Fal bak

El falı

El falına bakılırken oldukça eski bir geçmişe sahip olan astrolojiden de yararlanılmış, gezegenlerin parmakları etkilediğine inanılmıştır ve El Falı ve Astroloji arasında yoğun bir ilişki olduğuna inanılmıştır.

El falında elin şekli, bileğin biçimi, parmaklar ve özellikleri, eldeki tepeler (parmaklar altındaki ve avuç kenarındaki kabarıklıklar) ve çizgilerin yorumlanmasındaki esas, bunların göksel katlardan gelen etkiyle oluşan mesajlar içerdiğine inanılmasıdır.

İnsan vücudunun gelişimi ve astroloji

İnsanın vücudunun gelişiminde embriyodan itibaren aynı zamanda ilah oldukları kabul edilen gezegenlerin etkili olduğuna inanılmıştır. Buna göre, ilk ay boyunca embriyonun yapılanmasında Satürn egemendir. Beden bu gezegenden güç ve besleyici özellikler alır. İkinci ayda ise Jüpiter devreye girer. Bu gezegen de bedenin sahip olması gereken uzuvları almak üzere bedeni hazır hale getirir. Üçüncü ayda Mars, ısısıyla başı oluşturur ve uzuvları birbirinden ayırır. Dördüncü ayda da Güneş kalbi yaratır. 120. günden itibaren ise doğum anı dahil, alınan ışınların ifade ettiği manalarla beyin programlanır.

Beşinci aya gelindiği zaman da Venüs devreye girmektedir. Bu gezegenin tesiriyle de kulak, burun, kemikler, erkeklerde penis, dişilerde rahim ile göğüsler oluşur. Altıncı ayda Merkür’ün etkisiyle ses organları, kaşlar ve gözler, saçlar ve tırnaklar oluşmaktadır. Sekizinci aya etki eden Satürn’dür. Fetüsün büyük bir kısmını soğutur ve kurutur. Son olarak Jüpiter bedeni doğuma hazırlar. Astrolojiyle uğraşanlar genelde bunlara inanmışlar, el falıyla ilgilenenler de bu teorilerden yola çıkarak bunların doğruluğunu kabul etmişlerdir.

İslam alimlerinin düşünceleri

İslam alimlerinden Erzurumlu İbrahim Hakkı da kitabında insanın gelişiminde, gezegenlerin etkili olduğunu söylemesine rağmen bu etkileri farklı yorumlamıştır. Ona göre çocuk henüz rahimde nutfe iken birinci ayda Zuhal’in terbiyesindedir. İkinci ayda Müşterinin terbiyesine girer. Üçüncü ayda Merih’in, dördüncü ayda Güneş’in, beşinci ayda Zühre’nin, altıncı ayda Utarid’in, yedinci ayda Ay’ın terbiyesiyle anne karnında gelişmektedir. Eğer çocuk yedi aylık doğarsa yaşayacak, sekiz aylık doğması durumunda da sekizinci ayda Zuhal’in terbiyesinde

olacağı ve Zuhal de soğuk ve kuru olacağı için ölecektir. Yalnız dokuzuncu ayda doğan çocuk yaşayacaktır. Çünkü Müşteri rutubetli ve sıcaktır.

İbn-i Arabi de, gezegenlerin insan vücuduna etkilerinin olduğunu söylemiştir. O’na göre:

  • Ay : Cild, baş, kemikleri
  • Utarid : Sinirleri
  • Merih : Kan ve safrı
  • Zuhal : Saçlar ve tırnakları
  • Müşteri : Bütünü ile vücudu korur.
  • Zühre : Nefs, vücudun dış yüzeyini
  • Güneş : Bütün azaları etkiler.

Anatomi ve astroloji

Astrolojiyle uğraşanlara göre, genetik yolla gelen bu özellikler, kişinin beyninde kendilerini gösterebilecek uygun bir ortam bulabilirse, o kişide ortaya çıkmaktadır. Bunun içinde etki eden bu gezegenlerin beyinde o genetik bilgilerin ortaya çıkmasına uygun kapasite meydana getirmiş olmaları gerektiği iddiasındadırlar.

Ancak günümüz anatomi uzmanları eskiçağ teorilerini saçma bulmaktadır. Bebeğin anne karnındaki gelişiminde gezegenlerin veya yıldızların etkisinin olamayacağı; anne karnındaki bebeğin gelişimini şekillendiremeyeceği, etkili olanın genetik ve çevre şartları olduğu görüşündedirler.

Bu alanda yapılan tıbbi çalışmalarda görüleceği gibi, genelde anne karnındaki bebeğin gelişimi psiko-sosyal şartlardan etkilenmektedir. İlk 2 ay bebeğin embriyonik dönemini ifade etmektedir. Kalan 7 ay ise bebeğin fetal (2. ay’dan doğuma kadar süren zaman) dönemidir.249 Gelişimde embriyonik dönem önemli görülmüştür. Çünkü bu süre içinde embriyo son şeklini alarak organların taslakları oluşmaktadır. Ve 2. ayın sonunda bir insan görünümünü almaktadır. İlk 3 ay sonunda kafa ve boyun vücudun 1/3’nü oluşturacak şekilde şekillenmektedir.

2. aydan 5. aya kadarki dönem organ sistemlerinin ve dokuların farklılaştığı ve vücudun hızlı bir şekilde büyüdüğü dönemdir. 5. aydan itibaren saçlar belirir. Gözler kapalıdır. 6. aydan itibaren gözler açılmaya başlar. Solunum sistemi olgunlaşmaya başlar. 7. aydan sonra vücutta deri altı yağ dokusu oluşur. Embriyonik dönemde görülen değişimler fetal dönemdekinden daha önemli görülmüştür. Fetal dönemde bebeklerin, radyasyon, virüsler ve ilaçların etkilerine daha az duyarlı oldukları söylenmektedir.

El falına göre el ve parmaklar gezegenlerden etkilenmektedirler.

Bunun için de parmaklara etkilendikleri gezegenlerin isimleri verilmiştir. Baş parmağın Venüs’ün, işaret parmağının Jüpiter’in, orta parmağın Satürn’ün, yüzük parmağının Güneş’in ve küçük parmağın Merkür’ün etkisinde olduğuna inanılır. Bu parmakların altında bulunan eklemler el içine doğru belirgin bir yükseklik oluşturur. Bunlara tümsek, tepe ve dağ denilir. Bu tepeler de altında bulundukları parmakların isimlerini alırlar. Serçe parmağın altında, kenarda bulunan kenar şişkinliğinin Ay’dan etkilendiğine inanılır. Doğrudan doğruya insanın burcuyla ve tesirinde kaldığı gezegen ve yıldızlarla alakalı olduğuna inanılan bu tepeler, yetenekleri bilmek için birer ipucu olarak görülmüş, bunların el falında hayati bir önem taşıdığı düşünülmüştür. Bu tepelerin belirgin olması, kişinin o gezegenlerin temsil ettiği özellikleri taşıdığı anlamına gelmektedir. Bir tepenin diğer tepeden daha bombeli olması, o insanın yapacağı işlerde bu tepenin temsil ettiği karakterlerin daha belirgin olarak görüleceğinin bir işareti sayılmıştır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir